Hoe ziet de stad van de toekomst er uit?

27 juli 2020

Stedelijke inrichting is altijd aan veranderingen onderhevig geweest. De behoefte van mensen verandert immers in de loop der tijd. De huidige coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat thuiswerken voor veel meer mensen mogelijk is dan voorheen werd aangenomen. Waren werkgevers eerder huiverig voor thuiswerken, inmiddels is duidelijk dat dit waarschijnlijk een ‘blijvertje’ gaat worden, ook als de pandemie voorbij is. Dat vraagt aanpassingen voor het bouwen van huizen. Meer ruimte en meer groen worden belangrijke aandachtspunten bij het ontwikkelen van nieuwe bouwprojecten. Ook en vooral in de steden, want echt niet iedereen zal naar het platteland trekken, nu het niet meer nodig is om 5 dagen per week op kantoor te zitten.

Meer ruimte voor minder geld

De reden waarom mensen uit de grote steden wegtrekken is dat ze meer ruimte willen. In de stad is dat bijna niet mogelijk, tenzij je in staat en bereid bent om de hoofdprijs te betalen. Een huis met een extra werkkamer is zeer welkom, aangezien het thuiswerken inmiddels dusdanig is ingeburgerd dat het voorlopig niet meer zal veranderen. Dat vraagt niet alleen aanpassingen buiten de Randstad, maar ook van de stedelijke inrichting in de grote steden. Want niet iedereen zal de stad de rug toekeren.

Herwaardering van de openbare ruimte

De anderhalvemetersamenleving vraagt om een andere inrichting van de openbare ruimte. Voetgangers en fietsers moeten de ruimte krijgen om afstand van elkaar te kunnen houden. De uitbraak van corona heeft bepaalde discussies in een stroomversnelling gebracht. Zo is het gebied De Negen Straatjes in Amsterdam nu gedeeld gebied voor auto’s, fietsers en voetgangers, omdat de stoepen te smal zijn om afstand te kunnen houden. De binnenstad van het Litouwse Vilnius is vervroegd afgesloten voor autoverkeer.

Hoe ziet de stad van de toekomst er uit

Meer thuiswerken vraagt om ruimere woningen

Als er structureel thuisgewerkt wordt dan vraagt dat om een ruimere woning waar een werkkamer kan worden ingericht. Als werkgevers vervolgens kunnen bezuinigen op kantoorruimte kunnen zij wellicht een bijdrage leveren aan de hogere kosten van een ruime woning. Zeker als de werkgever het thuiswerken intensief stimuleert of zelfs (deels) verplicht stelt. Maar het is niet waarschijnlijk dat meer thuiswerken en dus meer behoefte aan ruimte zal leiden tot een leegloop van de steden.

Massale uittocht uit de steden lijkt niet aan de orde

Ook al overwegen meer mensen om buiten de (Rand)stad te gaan wonen zal dit niet leiden tot een massaal vertrek uit de steden, zo is de verwachting. De stedelijke inrichting van met name grote steden zal altijd blijven trekken. Mensen  willen elkaar ontmoeten op een terras of tijdens een meeting met collega’s. En daar leent de stad zich nu eenmaal beter voor dan een locatie in een buitengebied.

Bron: Het Financieele Dagblad