Hoe voortvarend worden sociale huurwoningen verduurzaamd?

13 maart 2023

Als het aan minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting ligt wordt er vaart gemaakt met de verduurzaming van sociale huurwoningen. Conform gemaakte afspraken met corporaties moeten huizen met een energielabel E, F of G vóór 2029 worden aangepakt. Daar komt nog bij dat vóór 2030 minimaal 450.000 sociale huurwoningen van het gas af zijn. Nog eens 675.000 huizen moeten hier in 2030 klaar voor zijn. Uit cijfers van TNO blijkt dat 68% van de mensen die te maken hebben met ‘energiearmoede’ in een corporatiewoning. Verduurzamen is sinds de explosieve stijging van de energieprijzen dan ook prioriteit 1 geworden.

Achterstandswijken in Den Haag

Sociaal projectleider Paul van der Knijff houdt vrijwel dagelijks contact met bewoners van een aantal wijken in Den Haag zoals Moerwijk en Transvaal. Hier wonen relatief veel mensen met een inkomen op het sociale minimum. Veel woningen zijn nog onvoldoende verduurzaamd of hebben achterstallig onderhoud. De corporaties doen wat ze kunnen om woningen te verduurzamen. Volgens overkoepelende organisatie Aedes worden jaarlijks zo’n 32.000 woningen verduurzaamd. Dat zijn er wel te weinig om de ‘eindstreep’ in 2030 te halen. Het gasvrij maken van woningen kunnen corporaties niet zelfstandig. Daarvoor zijn ze afhankelijk van de aanleg van warmtenetten. Vooral in de Randstad staan veel oudere woningen uit de jaren 50 en ook nog van voor de Tweede Wereldoorlog. Deze woningen zijn vaak slecht onderhouden en moeilijk te verduurzamen.

Hoe voortvarend worden sociale huurwoningen verduurzaamd

Versnipperd woningbezit

Een probleem voor corporaties zijn de ‘losse’ woningen. Er zijn veel straten met een aantal sociale huurwoningen die door een corporatie worden verhuurd. Verder staan er koopwoningen en huurwoningen die door derden worden verhuurd. Deze huizen zijn voor de corporatie lastig te verduurzamen. De kosten per pand zijn hoger dan wanneer een hele straat of huizenblok kan worden aangepakt. Mede daarom verwachten corporaties de verduurzaming van sociale huurwoningen niet tijdig te kunnen afronden. Tijdelijke huisvesting van huurders is eveneens een probleem. Voor een bescheiden renovatie moeten bewoners soms een maand hun huis uit. Als het huis in zeer slechte staat verkeert dan kan dat oplopen tot enkele maanden. Vervangende woningen zijn nauwelijks beschikbaar. Bovendien moet minstens 70% van een straat met sociale huurwoningen akkoord gaan met de renovatie.

Van label E naar A

In de volkswijken van Den Haag worden veel woningen gerenoveerd om een sprong te maken van energielabel E naar A. Daarvoor is een grondige aanpak nodig. Dat kost natuurlijk de nodige investeringen. De gemiddelde kosten bedragen zo’n 120.000 euro per woning. Daarvan is gemiddeld 60.000 euro direct gerelateerd aan verduurzaming. Voor de bewoners pakt het vrijwel altijd goed uit. Ondanks hun aanvankelijke scepsis zijn de meesten zeer tevreden over het resultaat. Het wooncomfort is verbeterd en de thermostaat kan een paar graden lager.

Bron: NRC