Hoe kan de verhuur van huizen met een middenhuur rendabel worden gemaakt?

13 maart 2023

Woningcorporaties krijgen nadrukkelijk de opdracht van het Rijk om ook woningen met een middenhuur te bouwen. Minstens 50.000 tot 2030. Daarnaast willen projectontwikkelaars deze woningen graag bouwen. Maar beleggers staan niet te trappelen om erin te investeren. Het rendement is te laag. Dit komt mede omdat minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting de huren voor deze categorie aan banden wil leggen. Een oplossing zou zijn om het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) te verruimen tot middenhuur. Op die manier kan dit fonds ook garant staan voor leningen voor dit type woningen.

Bevoordeling van corporaties

Critici zijn van mening dat corporaties bevoordeeld worden als het WSW wordt verruimd naar middenhuur. Dit is immers het terrein van beleggers en zij kunnen geen beroep doen op een vergelijkbaar vangnet. Maar niets weerhoudt beleggers om een vergelijkbaar systeem op te starten, zo vinden deskundigen. Sinds het Waarborgfonds bestaat, en dat is al tientallen jaren, heeft het Rijk nooit hoeven bijspringen. De corporatie die in moeilijkheden komt moet eerst alles doen om de problemen zelf op te lossen. Voor zover dat niet lukt springt het fonds bij. Het geld dat daarvoor nodig is wordt opgebracht door huurders. Voordeel is natuurlijk dat woningcorporaties geen winst maken en dus ook geen winstuitkering hoeven te doen aan aandeelhouders.

Hoe kan de verhuur van huizen met een middenhuur rendabel worden gemaakt

Contragarantie

Het Rijk staat voor het WSW garant mochten de deelnemers er onderling niet uit komen. Maar zelfs bij grote klappen, zoals die van woningcorporatie Vestia, was dat niet nodig. Vergelijk het met de Nationale Hypotheek Garantie: ook daar staat het Rijk formeel garant. Maar doordat alle deelnemers premie inleggen door een iets lagere rente aan huizenkopers, is er nog nooit bij het Rijk aangeklopt. Dit maakt het legitiem om de WSW ook open te stellen voor de bouw en exploitatie van middenhuur woningen. Uiteraard onder strikte voorwaarden voor de corporaties. De NHG grens ligt nu op 405.000. Voor dit bedrag kunnen prima woningen worden gebouwd. Dat geldt niet voor de grens voor sociale woningbouw, die nu ligt op een huur van rond de 765 euro per maand.

Middenhuur is een taak van de corporaties

Minister De Jonge wil dat corporaties ook middenhuur woningen bouwen. Minstens 50.000 tot 2030. Maar daarvoor kunnen ze geen beroep doen op het WSW. Om de kosten laag te bouwen wordt er nu vaak fors bezuinigd op de nieuwbouw. Gevolg is dat huizen steeds kleiner worden. Een gemiddeld gezin kan straks niet meer in een huurwoning van een corporatie terecht omdat die daarvoor niet geschikt zijn. Daarom is uitbreiding naar het middensegment van de waarborging door het WSW dringend nodig, zo vinden deskundigen.

Bron: Het Financieele Dagblad