Hoe Nederland na 2030 verder gaat zonder aardgas

6 juni 2019

Nederland heeft tientallen jaren kunnen profiteren van de aardgasvoorraden in Groningen. Dat is jarenlang goed gegaan, totdat de eerste aardbevingen in Noord-Nederland werden waargenomen en er in de loop van de tijd steeds meer huizen en andere panden beschadigd raakten. Dat er wat moet gebeuren is duidelijk. De regering is voornemens om vanaf 2030 te stoppen met het winnen van gas in Groningen. Maar dat betekent wel dat er naar andere oplossingen moet worden gezocht.

Ruim een derde van de energie in Nederland is aardgas

Vandaag de dag verbruikt een gemiddeld Nederlands huishouden 38% aardgas om in de totale behoefte aan energie te voorzien. Verreweg het meeste daarvan gaat op aan verwarmingskosten. Hier moet dus op worden bezuinigd. Dit kan worden gerealiseerd door huizen beter te isoleren. Daar komt bij dat huidige apparatuur op gas, zoals Cv-installaties, veel zuiniger zijn dan oudere modellen.

Maar het is hoe dan ook niet realistisch om te veronderstellen dat de 8 miljoen huishoudens in Nederland rond 2030 allemaal ‘van het gas af’ zijn. Daarvoor is een periode van zo’n 12 jaar die nog resteert gewoon simpelweg te kort. Het zou namelijk betekenen dat er vanaf nu 2.000 woningen per dag CO2 neutraal moeten worden gemaakt. Dat is simpelweg niet te realiseren. Daar komt nog bij dat de kosten op vele honderden miljarden komt.

Aanpassing van nieuwbouwwoningen

Nieuwe huizen worden wel aangepast aan een toekomst zonder gas. Bij nieuwbouw wordt in sommige gevallen geen gasaansluiting meer gerealiseerd, hoewel dit overigens geen standaard procedure is. Er is wel een bijkomend probleem: Als er geen gas meer mag worden gebruikt dan zal dit ertoe leiden dat er meer vraag komt naar elektriciteit. Dat zal dan wel geleverd moeten kunnen worden. Niet alleen voor huishoudens, maar ook voor de industrie.

Nieuwe technische ontwikkelingen bieden kansen

Nederland heeft nog een andere troef in handen: Waterstof. Dankzij de ligging aan de Noordzee kan Nederland in de toekomst wellicht stroom opwekken door van waterstofcentrales gebruik te maken. Onderzoeken daarnaar lopen op dit moment, Tennet is er druk mee bezig om te mogelijkheden te inventariseren. De transitie naar andere energiebronnen zal nog heel wat voeten in de aarde hebben. Een groot voordeel is wel dat de kosten in de toekomst beter te voorspellen zijn omdat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen waarvan de prijzen kunnen schommelen en bovendien lastig te beïnvloeden zijn.

Bron: Financieele Dagblad