Hoe moet het met de woningbouw in Nederland?

9 juni 2020

De coronacrisis heeft de woningbouw in Nederland geen goed gedaan. Het aantal te bouwen woningen bleef al achter bij wat nodig is per jaar vanwege de stikstofmaatregelen, PFAS en een tekort aan vakbekwaam personeel. Toen kwam daar in maart de coronacrisis nog bij. Projecten die al waren gestart worden wel voltooid, maar investeerders zijn huiverig om te investeren in nieuwe projecten. Volgens Pieter Hendrikse, CEO van JLL Nederland, moeten er vergaande maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende huizen worden gebouwd.

Woningen voor 20 miljoen Nederlanders

De bevolking in Nederland zal blijven groeien in de komende jaren, naar verwachting tot 20 miljoen. Al die mensen moeten ergens kunnen wonen. Daarom moet de woningbouw in Nederland in de komende jaren een speerpunt blijven. CDA en PvdA pleitten in de Tweede Kamer al voor terugkeer van het ministerie van VROM, hun motie werd met een krappe meerderheid aangenomen. Hendrikse is hier ook voorstander van, maar suggereert om de M in de naam toe te wijzen aan Mobiliteit, omdat er behalve huizen natuurlijk ook een goede infrastructuur moet komen.

Hoe moet de woningbouw in Nederland weer worden vlotgetrokken

Samenwerking voor het ontwikkelen van bouwprojecten

Volgens Hendrikse moet de regering een samenwerking aangaat met pakweg 10 grote gemeenten. Er moeten locaties worden aangewezen waar gebouwd kan worden en deze locaties moeten in gezamenlijk overleg worden ontwikkeld. De herbestemming van bestaande bouw is niet voldoende om in de groeiende behoefte aan woningen te voorzien. Daarom moeten er nieuwe locaties worden gevonden om de woningbouw in Nederland een nieuwe impuls te geven.

Woonwensen veranderen

Er is een verschuiving merkbaar in de woonwensen. Dankzij de coronacrisis ontdekken bedrijven en werknemers dat thuis werken een prima optie is. Daardoor wordt het minder belangrijk waar iemand woont. Steden als Zwolle, Arnhem, Nijmegen en steden in Brabant kunnen hiervan profiteren door meer woningen aan te bieden met meer ruimte. Men wil graag een huis met een tuin, zo blijkt uit de zoekopdrachten op woningzoeksite Funda, appartementen zijn iets minder gewild. Maar ook daaraan zal in de toekomst grote behoefte blijven.

Bron: Stadszaken