Hoe duurzaam is je woning? Het is maar net met welk softwarepakket je rekent

2 oktober 2023

Bouwbedrijven erkennen steeds meer het belang van milieuvriendelijk bouwen, niet alleen vanwege milieubewustzijn maar ook voor het winnen van lucratieve opdrachten. Echter, recente onduidelijkheid over hoe milieuscores van nieuwe gebouwen in Nederland worden vastgesteld, werpt vragen op over de betrouwbaarheid van berekeningen. TBI Woonlab ontdekte aanzienlijke verschillen tussen goedgekeurde rekenmethodes, waardoor zorgen zijn gerezen over de consistentie en betrouwbaarheid van milieuberekeningen.

Onzekerheid in milieuprestatie berekeningenHogere verkoopprijs voor woningen met gunstig energielabel

Sinds 2018 wordt voor elk nieuw gebouw in Nederland de milieubelasting van gebruikte materialen berekend. De Milieuprestatie gebouwen (Mpg) is momenteel beperkt tot een score van maximaal 0,8, met de intentie om dit in 2025 te verlagen naar 0,5. Echter, TBI Woonlab stuitte op aanzienlijke verschillen tussen twee goedgekeurde rekenmethodes bij de berekening van de milieuprestatie van zijn ‘CO2OKEE’-woning, wat aangeeft dat het huidige validatieproces mogelijk tekortschiet.

Verschillen in uitkomsten

TBI Woonlab gebruikte het rekeninstrument ‘GPR Materiaal’ voor de eerste milieuberekening. Om de resultaten te verifiëren, werd een schaduwberekening gemaakt met een ander softwarepakket, de toetshulp van Bimpact. Dezelfde gegevens leidden tot een aanzienlijk lagere milieuscore bij de tweede berekening. Dit roept vragen op over de consistentie en betrouwbaarheid van het validatieproces en de impact ervan op commerciële kansen voor bouwbedrijven.

Commerciële gevolgen

Het verschil in milieuscores heeft commerciële gevolgen, aangezien (rijks)opdrachtgevers bij duurzame aanbestedingen vaak sturen op goede milieuscores. Een lagere milieuscore vergroot de kans op het binnenhalen van projecten. Met aankomende strengere regels in 2025 is het oplossen van deze verschillen in rekenmethodes van cruciaal belang.

Validatieproces onder de loep

Verschillende aanbieders van gevalideerde rekenprogramma’s erkennen de problemen en wijzen op de ontoereikendheid van het huidige validatieproces. Ze benadrukken dat het gebrek aan gestructureerde validatieaanpak een bron van problemen is en pleiten voor een grondige herziening van het systeem. Een capaciteitsprobleem bij de Nationale Milieudatabase, die de validatie coördineert, wordt ook genoemd.

Oplossingen en betrokkenheid van overheid

Softwareleveranciers dringen aan op een herziening van het validatieproces, met het oog op de aangekondigde aanscherping van Mpg-scores. Er is behoefte aan betrokkenheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken om ervoor te zorgen dat de gestelde eisen goed zijn geïmplementeerd in de instrumenten. Het ministerie is op de hoogte van de kwestie en kondigt een “herziening” aan van de stichting Nationale Milieudatabase.

Bron: cobouw.nl