Heijmans verkoopt meer woningen aan particulieren en minder aan beleggers

2 november 2023

Heijmans heeft in de eerste drie kwartalen van dit jaar 8 procent minder woningen verkocht in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit het kwartaalbericht van de Rosmalense bouwer. Dit aantal bedroeg tot en met oktober 1.201 woningen, terwijl het vorig jaar rond dezelfde tijd 1.304 bedroeg. De verkoop bleef in het derde kwartaal min of meer op hetzelfde niveau als vorig jaar, maar bleef door uitdagende marktomstandigheden achter bij voorgaande jaren.

Lichtpuntjes en verschuivingenDuurzaam beton pionier wil innovatie delen

Heijmans zag enkele positieve ontwikkelingen. De investeringen van woningcorporaties namen toe en de verkopen aan consumenten trokken licht aan. In tegenstelling hiermee daalden de verkopen aan institutionele beleggers.

Bijdrage van Van Wanrooij

Heijmans nam dit jaar ontwikkelende bouwer Van Wanrooij over, waarbij de woningverkopen naar tevredenheid verliepen. Dit succes is te danken aan het feit dat Van Wanrooij voornamelijk grondgebonden woningen ontwikkelt en bouwt, wat aansluit bij de groeiende vraag van consumenten.

Financiële vooruitzichten

Heijmans verwacht dat het operationele resultaat voor heel 2023 minimaal 120 miljoen euro zal bedragen, deels dankzij het vrijvallen van een voorziening van 34 miljoen euro voor het project Wintrack II. De omzet uit de divisies infra en bouw en techniek compenseert ruimschoots de afnemende omzet uit vastgoed. Deze bedrijfsonderdelen behalen meer omzet en realiseren goede winstmarges.

Oproep voor een helder ruimtelijk beleid

Ton Hillen, de CEO van Heijmans, roept het nieuwe kabinet op om scherpe keuzes te maken met betrekking tot de ruimtelijke ordening in Nederland. Hij benadrukt de noodzaak van een duidelijk ruimtelijk kader dat bepaalt waar woningbouw, economische groei, landbouw en natuur hun plek vinden.

Bron: cobouw.nl