Grote bedrijven snoeien fors in kantoorruimte – thuiswerken helemaal ingeburgerd

4 september 2022

Uit onderzoek door Het Financieele Dagblad blijkt dat grote bedrijven goed nadenken over de huur van kantoorruimte. Contracten die moeten worden verlengd worden niet zomaar ondertekend. Als een contract nog loopt worden soms hele etages onderverhuurd. De reden hiervoor is duidelijk: thuiswerken is helemaal ingeburgerd in de Nederlandse maatschappij. Ook nu er geen coronamaatregelen meer van toepassing zijn, werken nog steeds veel mensen in ieder geval gedeeltelijk vanuit huis.

Tienduizenden vierkante meters minder kantoorruimte

Sinds het begin van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 denken steeds meer grote bedrijven maar ook overheidsinstanties na over de huur van kantoorruimte. Banken, verzekeraars en andere bedrijven stoten gezamenlijk tienduizenden vierkante meters aan overbodig geworden kantoorruimte af. Panden in eigendom worden verkocht of onderverhuurd, huurcontracten worden niet verlengd of voor veel minder vierkante meters afgesloten. Van de 29 bedrijven bij wie het FD navraag deed melden er 13 dat ze minder ruimte huren of kantoorruimte in eigendom hebben afgestoten.

Thuiswerken is een blijvertje

Toen vanaf het voorjaar van 2020 thuiswerken de norm werd, dachten veel werkgevers dat dit tijdelijk was. Zodra corona voorbij was, en dat zou binnen een paar maanden zijn, kwam iedereen weer ‘gewoon’ naar kantoor. Maar dat pakte anders uit. Nederland kreeg, net als veel andere landen te maken met meerdere lockdowns en het thuiswerken bleek een blijvertje. Daarom heroverwogen veel bedrijven al in 2020 hun kantooroppervlak: hoeveel vierkante meters hebben we nog nodig als ons personeel ook na corona gedeeltelijk thuis blijft werken? Soms werd voor een deel van de kantoorruimte een onderhuurder gevonden. Eerder werd nog uitgegaan van een verhouding van 2 dagen thuiswerken en 3 dagen op kantoor. Maar uit de praktijk blijkt dat dit lang niet altijd op gaat.

Grote bedrijven snoeien fors in kantoorruimte – thuiswerken helemaal ingeburgerd

Vooral de overheid en financiële dienstverlening snijdt in vastgoed

Vooral banken en andere financiële dienstverleners stoten vastgoed af. De Rabobank en accountant Deloitte doen het met minder kantoorruimte. ING heeft 10% van zijn kantoorruimte niet meer in gebruik, verzekeraar Aegon zelfs 35%. Shell vertrekt uit Rijswijk en huurt in Rotterdam straks 40% minder kantoorruimte. Triodos Bank verkocht twee van zijn kantoren en ook KPN heeft 54.000 vierkante meter minder kantoorruimte in eigendom.

Gemeenten stoten kantoorruimte af

Niet alleen bij grote bedrijven, ook bij de overheid is thuiswerken ingeburgerd. Wat zich laat zien in de huur van minder kantoorruimte of de verkoop van panden. Zo gebruikt de gemeente Amsterdam inmiddels 24.000 vierkante meter minder kantoorruimte. Panden werden verkocht of huurcontracten werden niet verlengd. In de loop van 2023 komt daar nog eens ruim 18.000 vierkante meter bij. De gemeente Den Haag heeft berekend dat per dag ongeveer 35% van de werkplekken bezet is. Dat betekent dat er vanaf 2023 ongeveer 1,75 miljoen euro kan worden bezuinigd.

Rijksoverheid stoot nog geen kantoorruimte af

Waar lagere overheden al volop kijken naar het verminderen van kantoorruimte, gebeurt dat nog niet bij het Rijk. Volgens minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken wordt er nog volop geëvalueerd hoe het thuiswerken zich ontwikkelt. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat huurcontracten voor kantoorruimte vaak voor 5 of 10 jaar wordt gehuurd. Dus ook al is er minder ruimte nodig, dezes kan niet zomaar worden teruggegeven aan de pandeigenaar, tenzij er een nieuwe huurder is. Volgens onderzoek staat bij overheden en bedrijven minstens 3,3 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg omdat er mensen thuiswerken. Waarschijnlijk ligt dit aantal nog hoger. Of het veranderde beleid gaat leiden tot meer leegstand en daardoor lagere huurprijzen is nog onduidelijk. Kantoorvastgoed makelaar CBRE meldt dat er nog steeds veel vraag is naar kantoorruimte. Er is wel leegstand maar dit betreft vaak nieuwbouw die nog niet is verhuurd.

Bron: Het Financieele Dagblad