Groenbeheerders krijgen een belangrijke taak bij de uitvoering van de Omgevingswet

13 augustus 2020

De nieuwe Omgevingswet wordt vanaf 2021 van kracht. Groenbeheer vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Dit betekent dat groenbeheerders en gemeentelijke plantsoenendiensten een belangrijke taak krijgen in het groenbeheer in de gemeenten. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het motto van de Omgevingswet. In de wet staat expliciet de opdracht om ‘bij te dragen aan het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit’. Groen kan hier een prima bijdrage aan leveren. Zowel gemeenten als politieke partijen nemen ‘meer groen in de stad of de wijk’ dan ook op in hun visies en programma’s. Groen draagt bij aan meer biodiversiteit en aan een gezondere levensomgeving voor mens en dier.

Groenexperts kunnen hun kennis inzetten bij het ontwikkelen van visie voor de toekomst

Groenexperts kunnen een belangrijke rol gaan spelen bij het groenbeheer in de gemeenten als de Omgevingswet van kracht wordt. De input van groenexperts op de omgevingsvisie is bijvoorbeeld erg belangrijk. Zij kunnen de gemeente advies geven over het aanleggen van groenstroken, parken en het integreren van groen in nieuwbouwwijken. Deskundigen op het gebied van groenbeheer in de gemeenten kunnen een adviserende rol vervullen bij de invulling van themaprogramma’s voor biodiversiteit. Zij hebben de kennis als het gaat om de keuze voor beplanting en onderhoud om het rendement van groen zo optimaal mogelijk te benutten.

Groenbeheerders krijgen een belangrijke taak bij de uitvoering van de Omgevingswet

Invloed op het Omgevingsplan

Alle gemeenten moeten voor het groenbeheer in hun gemeente een Omgevingsplan opstellen. Dit plan bevat uiteraard meer aspecten, maar hierin worden ook de regels opgenomen voor bijvoorbeeld het kappen van bomen en het aanleggen van groen. Groendeskundigen kunnen hun expertise bij de gemeenten aanbieden om hierover mee te denken. Hierdoor kan het belang van groen binnen een gemeente een prominente plaats krijgen in het Omgevingsplan.

Kansen voor groenexperts binnen gemeenten

Er liggen de komende jaren veel kansen voor vakmensen het gebied van groenvoorziening. Het is belangrijk om deze kansen tijdig te grijpen. Het is belangrijk dat de experts weten waar ze het over hebben. Kennis van de situatie ter plaatse is dus belangrijk. Veel gemeenten staan voor enorme uitdagingen de komende decennia. De energietransitie is een mega project met enorme impact, ook op de omgeving en de aanleg van wegen en nieuwe wijken. Door als groenexpert tijdig aan te haken bij het groenbeheer in de gemeente creëer je voor jezelf kansen om hier een niet geringe invloed op uit te oefenen.

Bron: Stadszaken.nl