Groen licht voor uitbreiding ASML in Eindhoven

13 juni 2024

De gemeenteraad van Eindhoven heeft groen licht gegeven voor de bouw van een nieuwe campus van chipmachinemaker ASML. Het bedrijf krijgt toestemming om op een 50 hectare groot terrein naast het vliegveld een complex te bouwen. Deze nieuwe campus is bedoeld om 20.000 extra arbeidsplaatsen te creëren, bovenop de huidige 23.000 medewerkers in Nederland.

Steun van de gemeenteraad

Tijdens een commissievergadering vorige week dinsdag werd al uitgebreid over het plan gesproken. Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering bleek uit een rondgang van de NOS dat er voldoende steun was voor het voorstel. De PvdA, VVD, CDA en D66 gaven aan voor te zijn, en uiteindelijk stemde ook GroenLinks voor. OuderenAppèl-Hart voor Eindhoven en Lijst Pim Fortuyn gaven de doorslag voor een meerderheid.

Zorgen over groei en infrastructuur

Ondanks de brede steun werden er ook zorgen geuit over de capaciteit van Eindhoven om de groei te kunnen opvangen. Naast de 20.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij ASML, wordt verwacht dat er tienduizenden extra banen bij toeleveranciers bijkomen, wat kan oplopen tot een totaal van 70.000 banen. Dit roept vragen op over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, en de capaciteit van zorgvoorzieningen zoals huisartsen.

Financiële bijdrage van ASML

ASML heeft toegezegd financieel bij te dragen aan de regio, met een bedrag van 2500 euro per werknemer per jaar. Dit kan oplopen tot meer dan 50 miljoen euro, en in de komende jaren mogelijk zelfs het dubbele. Wethouder Steenbakkers benadrukte dat er gesprekken gaande zijn met zowel ASML als het Rijk over extra steun voor de benodigde voorzieningen.

Publieke opinie en onderzoek

Uit een onderzoek van onderzoeksbureau Newcom in opdracht van Omroep Brabant blijkt dat bijna de helft van de inwoners van het beoogde gebied positief is over de uitbreidingsplannen. Echter, een derde van de ondervraagden maakt zich zorgen of de regio de uitbreiding aankan, met name op het gebied van huisvesting en zorgvoorzieningen.

Verdere stappen en planning

De gemeente en ASML gaan nu een contract opstellen om de procedure verder uit te werken en de gemaakte afspraken vast te leggen. Voor de uitbreiding moet nog landbouwgrond worden aangekocht en ASML heeft nog geen definitief besluit genomen over de bouw. Het bedrijf wil eerst zekerheid hebben over alle voorwaarden. Naar verwachting kan de bouw op zijn vroegst in 2026, maar vermoedelijk pas in 2027 van start gaan. ASML hoopt vanaf 2030 werknemers op de nieuwe locatie te kunnen huisvesten.

Bron: nos.nl