Goed nieuws voor verduurzamers: Subsidie zonnepanelen blijft voorlopig bestaan

13 mei 2019

In het regeerakkoord was afgesproken dat de zogenaamde ‘salderingsregeling’ voor bezitters van zonnepanelen zou worden afgeschaft. Maar onder druk van de algemene opinie hierover heeft het kabinet nu besloten om deze regeling toch voorlopig te laten bestaan. Hierdoor krijgen bezitters van zonnepanelen een korting op hun energierekening. Daarmee wordt het plaatsen of laten plaatsen van zonnepanelen uiteraard een stuk aantrekkelijker.

Investering in zonnepanelen terugverdienen

Wie zonnepanelen laat plaatsen moet hiervoor uiteraard investeren. Daarom werd de regeling ingesteld dat je het verbruik van energie op donkere dagen, als de zonnepanelen niet genoeg opleveren, mag salderen met dagen waarop je ‘overhoudt’, omdat er meer energie wordt opgewekt dan dat je verbruikt. Deze regeling zou worden afgeschaft, maar blijft nu bestaan tot 2023. Daarna volgt nog een afbouwregeling die loopt tot 2031. Op die manier kunnen de investeringen voor zonnepanelen in ongeveer 7 jaar worden terugverdiend. Daarna profiteer je volop van het feit dat je je eigen energie opwekt, de winst is dan volledig voor de eigenaar.

Goed nieuws voor verduurzamers Subsidie zonnepanelen blijft voorlopig bestaan

De regeling is te aantrekkelijk

Minister Wiebes wilde de regeling al in 2020 afschaffen omdat deze door ‘oversubsidiëring’ te populair was geworden en daardoor te veel geld kostte. Maar dat bleek niet haalbaar, want een alternatief kwam niet echt van de grond. De regeling blijft nu dus zeker tot 2031 bestaan. Een belangrijk argument om de subsidie te stoppen is dat zonnepanelen steeds goedkoper worden.
Partijen waren van mening dat de subsidie daardoor beter aan andere milieumaatregelen kon worden uitgegeven. Maar dit stuitte op veel verzet. Zoals de plannen nu zijn zal de regeling dus de komende ruim 20 jaar nog van kracht zijn. Daarna kunnen particuliere eigenaren van zonnepanelen een vergoeding krijgen voor geleverde stroom van hun energieleverancier.

Bron: NRC Next