Slechte werkplekken kosten miljoenen euro’s per jaar

2 september 2019

De uitgaven in de gezondheidszorg in Nederland staat voor ruim 100 miljard op de begroting, dat is ongeveer 13% van het nationaal binnenlands product. Bijna 10 miljoen Nederlanders hebben een chronische aandoening, een deel heeft er zelfs meer. Nu is het wel zo dat we niet van al die aandoeningen heel veel last hebben. Overgewicht is bijvoorbeeld een chronische aandoening. Maar lang niet alle mensen die te zwaar zijn heeft daar last van. Toch pleit Mikkel Hofstee, directeur van trainingsbureau Lifeguard, ervoor om anders te kijken naar de uitgaven in de gezondheidszorg.

De factoren die ons ongezond maken zijn lastig te bestrijden

Er is een aantal factoren dat ervoor zorgt dat zo veel mensen ongezond zijn. Obesitas is een bekende factor. Daar kan de overheid wat aan doen. Simpelweg door producten die veel suiker en of ongezonde vetten bevatten hoger te belasten. De accijns op tabak zou ook nog verder omhoog kunnen om het roken nog meer te ontmoedigen. Maar dan is er nog een andere factor: stress. En die is veel lastiger te bestrijden, omdat de redenen waardoor mensen stress ervaren heel verschillend zijn.

Gezondheid moet anders worden benaderd

Hofstee pleit voor een andere manier van benaderen van onze gezondheid. Bedrijven benaderen hun werknemers op een manier die stress ernstig in de hand werkt. Ze worden verondersteld zelfredzaam te zijn, maar als ze een nieuwe balpen nodig hebben omdat de oude leeg is moet die via het hoofdkantoor worden aangevraagd, terwijl de balpennen gewoon twee deuren verder in een kast liggen. Dat wekt stress in de hand omdat onnodige en belemmerende regels frustratie opwekken. Zieke werknemers zijn dan ook een belangrijke reden waarom de uitgaven in de gezondheidszorg maar blijven stijgen. Vooral grote bedrijven maken zich hier schuldig aan. Wat terug te zien is in een ziekteverzuimpercentage. Dat percentage ligt 3 keer dan bij een kleine onderneming tot 10 werknemers.

Aandacht en vertrouwen versus risicomanagement

Er is dringend een omslag nodig bij vooral grote bedrijven. Er moet meer ruimte komen voor aandacht en vertrouwen jegens werknemers in plaats van het risicomanagement waar bedrijfsartsen en arbodiensten nu mee bezig zijn. Werken draagt bij aan een gezond leven, stelt Mikkel Hofstee. Maar dan moet dat werken wel zodanig zijn ingericht dat het geen stress veroorzaakt. Want dan zijn we zoals hij het stelt ‘dom bezig’.

Bron: NRC