Gemeenten verlagen grondprijzen nauwelijks

19 december 2023

Een recente enquête van adviesbureau Stec Groep wijst uit dat slechts enkele gemeenten hun grondprijzen hebben verlaagd om de vastgelopen woningbouw te bevorderen. Deze terughoudendheid wordt geattribueerd aan het optimisme van lokale overheden over het aantrekken van de woningmarkt. Ondanks oproepen van bouwers en ontwikkelaars om grondprijzen te verlagen, blijft een daling beperkt, mede vanwege de financiële belangen van gemeenten.

Gebrek aan grondprijsverlagingen en financiële overwegingen

Slechts 10% van de ondervraagde gemeenten heeft vorig jaar grondprijzen verlaagd, vaak met minimale percentages. Het merendeel handhaaft of verhoogt de prijzen, en voor het komende jaar verwacht slechts 15% van de gemeenten een verlaging door te voeren. Financiële overwegingen, zoals de noodzaak van grondverkoopinkomsten voor begrotingen, spelen hierbij een rol.

Verwachte toename grondprijzen

Ondanks de economische tegenwind voor de woningbouw, voorspelt Stec Groep een beperkte stijging van de grondprijzen in 2024, wat wijst op een voortzetting van de huidige opgaande lijn. Slechts een kwart van de veertig grootste gemeenten overweegt volgend jaar een prijsverlaging, een percentage dat, hoewel het hoogste in vijf jaar, lager is dan verwacht.

Grondwaardeberekeningen en prijsbeleid

Hoewel residuele grondwaardes op papier aanzienlijk zijn gedaald door economische tegenslagen, weerspiegelen de daadwerkelijke uitgifteprijzen volgens Stec Groep deze daling niet. De berekeningsmethode, gebaseerd op nieuwbouwhuizenprijzen, zou volgens adviseurs een prijsdaling van 20% moeten veroorzaken. Desondanks steeg de gemiddelde grondprijs in 2023 met 2,1%.

Gemeentelijk actief grondbeleid

Ondanks de oproepen van bouwers en ontwikkelaars blijven veel gemeenten terughoudend om grondprijzen te verlagen. Demissionair minister Hugo de Jonge moedigt gemeenten aan tot actief grondbeleid om minder afhankelijk te zijn van ontwikkelaars. Hoewel gemeenten voornemens zijn grond te verwerven, blijft onduidelijk of hun grondbezit daadwerkelijk is gegroeid in de afgelopen jaren.

Bron: fd.nl