Gemeenten richten zich op ontwikkeling van bedrijventerreinen voor woningbouw

3 februari 2022

Gemeenten zijn naarstig op zoek naar ruimte om woningen te bouwen. Steeds vaker valt hun oog op bedrijventerreinen als geschikte locatie voor woningbouw. Dat betekent dan wel dat de daar gevestigde bedrijven moeten verkassen. Daar zijn ondernemers lang niet altijd blij mee. Zaanstad en Amsterdam zijn bijvoorbeeld gemeenten met weinig ruimte. Maar als er woningen worden gebouwd op of in de buurt van bedrijven, dan is de kans op klachten over overlast groot. De ondernemers vrezen dat ze noodgedwongen moeten verhuizen naar een andere locatie die voor hen minder aantrekkelijk is.

Geur- en geluidsoverlast

Gemeenten zetten in op een combinatie van wonen en werken. Maar dat kan lang niet altijd. Op veel bedrijventerreinen zijn bedrijven gevestigd die geluidsoverlast of stank veroorzaken. Die zullen hoe dan ook moeten verhuizen als de gemeente een deel van zo’n terrein wil bestemmen voor woningbouw. De Amsterdamse ondernemersvereniging Oram kijkt bijvoorbeeld bezorgd naar de plannen van de gemeente in het Westelijk Havengebied. Hier moeten 70.000 woningen komen. De wijk heeft al een naam: Haven-Stad. Maar de bedrijven die daar nu gevestigd zijn, weten niet waar ze aan toe zijn. Kunnen ze blijven? Moeten ze weg? En in dat laatste geval: Waar naartoe? Overal is ruimtegebrek. Investeren en naar de toekomst kijken wordt op deze manier erg lastig.

Gemeenten richten zich op ontwikkeling van bedrijventerreinen voor woningbouw

200.000 woningen in de regio Amsterdam

Van de ruim een miljoen woningen die in Nederland gebouwd moeten worden tot 2030 moeten er zo’n 200.000 in de regio Amsterdam komen. Omdat er rond Amsterdam geen weilanden meer zijn waar gebouwd kan worden, zit er niets anders op dan naar bedrijventerreinen te kijken, aldus wethouder ruimtelijke ordening in Amsterdam Marieke van Doorninck. Ook de gemeente Zaanstad maakt ondernemers ongerust. Daar zijn plannen voor woningbouw in de Achtersluispolder in Zaanstad. Langs het Noordzeekanaal moeten 5.000 tot 10.000 woningen komen. Maar om deze plannen voor woningbouw te kunnen realiseren zullen honderden bedrijven moeten verkassen. Nieuwe locaties zijn schaars, dus wellicht wordt het dan een verhuizing naar steden als Alkmaar of Purmerend of zelfs naar de Flevopolder.

De Binckhorst in Den Haag

Ook Den Haag wil graag meer woningbouw. Maar vanwege de ligging van de stad, pal aan de kust, is uitbreiden nauwelijks mogelijk. Bedrijventerrein De Binckhorst is daarom al even in beeld om te worden gebruikt voor de bouw van nieuwe woningen. Robert Medenblik, voorzitter van de Stichting Bedrijventerreinen Haaglanden, heeft regelmatig gesprekken met ondernemers die bang zijn dat ze gedwongen moeten vertrekken naar een voor hen onaantrekkelijke locatie, als er tenminste een nieuwe plek gevonden kan worden. Gemeenten zijn er volgens de Amsterdamse wethouder Van Doorninck niet op uit om bedrijven weg te jagen. Zij ziet bijvoorbeeld kansen in het benutten van de nu soms ‘enorme’ parkeerterreinen of door nieuwbouw met meer lagen, waarbij op de etages woningbouw kan worden gerealiseerd.

Bron: Het Financieele Dagblad