Gemeenten laten geld liggen ondanks verhoging grondprijs voor woningbouw

20 december 2021

Zo’n 70% van de gemeenten verhogen de grondprijs voor woningbouw in 2022. Dat betekent echter nog niet dat de prijzen dan marktconform zijn. Ze lopen niet in de pas met de fors gestegen huizenprijzen. In 2021 verhoogde 50% van de gemeenten zijn grondprijs. De verhoging bedraagt gemiddeld 4,5%. Dat is meer dan in 2021, toen ging de grondprijs met gemiddeld 3,75% omhoog.

Grondprijs kan met 25% omhoog

Experts hebben berekend dat de gemeenten de grondprijs voor woningbouw zouden kunnen verhogen met minstens 25%. De huizenprijzen zijn gemiddeld met 14% gestegen, de bouwkosten met ‘slechts’ 6%. Zelfs bij een stijging van 30% is de grondprijs nog niet geheel marktconform. Een beweegreden om niet voor een marktconforme prijs te gaan is dat gemeenten op die manier de bouw van betaalbare woningen willen realiseren. Maar soms vraagt een gemeente ook bewust minder voor de grond om risico’s te mijden. Dan is de winst dus volledig voor de projectontwikkelaar. Dit geld had de gemeente anders aan eigen beleid voor de burgers kunnen besteden. Gemeenten zouden daarnaast voor betaalbare woningbouw aanvullende eisen moeten stellen als het gaat om kwaliteit of aantal vierkante meters. Als dat niet gebeurt kan een projectontwikkelaar hier immers op bezuinigen om op die manier alsnog de beoogde winstmarge te halen.

Gemeenten laten geld liggen ondanks verhoging grondprijs voor woningbouw

Ook bedrijventerreinen duurder

Bij slechts 20% van de gemeenten stijgt de grondprijs voor bedrijven in 2022 niet. De rest doet er gemiddeld 2,2% bovenop. In 2021 hield nog een derde van alle gemeenten de grondprijs voor bedrijven gelijk. Maar ook hier geldt dat de prijzen die gemeenten in rekening brengen niet marktconform zijn. Vooral locaties voor distributiehallen zijn fors in prijs gestegen.

Gemeenten terughoudend met grondaankoop

Gemeenten zijn nog steeds terughoudend met het zelf aankopen van grond, hoewel er wel sprake is van een lichte stijging. Grond wordt vooral gekocht uit strategische overwegingen, maar ook om de bouw van nieuwe woningen te kunnen bespoedigen. De reden waarom het bedrag waarvoor gemeenten grond aankopen niet fors stijgt, is dat gemeenten over het algemeen niet over ruime financiële middelen beschikt om grote aankopen te doen.

Bron: Het Financieele Dagblad