Gemeenten en ontwikkelaars moeten samenwerken om woningbouw te versnellen

10 juli 2023

Hulp bij het versnellen van woningbouwprojecten

Martin Bosch, directeur van Woningmakers is al sinds 2017 bezig met het versnellen van woningbouwprojecten in steden zoals Arnhem, Deventer en Alkmaar, evenals plattelandsgemeenten, corporaties en ontwikkelaars. Minister Hugo de Jonge heeft zijn hulp ingeschakeld om zijn 900.000-woningen-missie te ondersteunen. Bosch benadrukt het belang van urgentie.

Uitdagingen bij het versnellen van woningbouwprojecten

Het versnellen van woningbouwprojecten is niet altijd eenvoudig vanwege de vele betrokken partijen en vereisten. Als één aspect niet goed is uitgewerkt, kan dit het hele proces vertragen. Daarnaast is de samenwerking tussen gemeenten en ontwikkelaars vaak lastig vanwege de verschillende culturen en vooroordelen. Bosch benadrukt dat gemeenten en ontwikkelaars vaker open en eerlijke gesprekken moeten voeren om tot betere resultaten te komen.

De juridische obstakels bij het halen van de woningbouwambitie in Nederland

Knelpunten in woningbouwprojecten

Woningbouwprojecten kunnen vastlopen door verschillende oorzaken. Soms is het zo simpel als miscommunicatie of het niet nemen van actie. Bosch benadrukt echter dat ontwikkelaars afhankelijk zijn van gemeenten, die als monopolisten fungeren bij het verstrekken van bestemmingsplannen en vergunningen. Dit kan leiden tot vertragingen en onrendabele investeringen.

Het belang van versnelling en vereenvoudiging van procedures

Het belangrijkste probleem in de huidige woningmarkt is het gebrek aan bouwlocaties. Daarnaast zijn vergunningen en bestemmingsplannen in Nederland complex en tijdrovend. Bosch pleit voor vereenvoudiging van procedures en het verminderen van bureaucratie. Hij stelt voor om de belangen van mensen met recht op uitzicht iets minder zwaar te laten wegen en meer nadruk te leggen op het voldoen aan de behoefte aan nieuwe huizen.

Samenwerking tussen gemeenten, ontwikkelaars en de overheid

Bosch wordt ingeschakeld door zowel gemeenten als ontwikkelaars om vastgelopen projecten vlot te trekken. Hij pleit voor een samenwerking waarbij gemeenten, ontwikkelaars en andere betrokken partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het succes van de projecten. Hij werkt momenteel samen met de minister aan de Woondeals en de opzet van versnellingstafels om de woningbouw te stimuleren.

Succesfactoren voor het versnellen van woningbouwprojecten

Het succes van de versnellingstafels hangt af van de bereidheid van alle betrokken partijen om samen te werken. Bosch merkt op dat sommige gemeenten enthousiast reageren op zijn aanpak, terwijl anderen minder openstaan voor samenwerking. Hij benadrukt het belang van locaties en adviseert de minister om zich daarop te richten, evenals het vermijden van te veel veranderingen die de voortgang kunnen belemmeren.

Dit artikel is gebaseerd op het interview met Martin Bosch in de podcast “Doorzagen met Martin Bosch.”

Bron: cobouw.nl