Gemeente Amsterdam stelt nieuwbouw woningen uit vanwege personeelstekort

22 april 2021

De gemeente Amsterdam heeft besloten om nieuwbouwprojecten voor woningen uit te stellen vanwege bezuinigingen op het personeelsbestand. Amsterdam had in 2020 fors hogere uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Daarom zag de gemeente zich genoodzaakt om te snijden in het aantal formatieplaatsen van het ambtelijk apparaat. Daarbij verdwenen ook banen die cruciaal zijn voor de begeleiding van nieuwbouw van woningen. Projecten uitstellen bleek de enige optie. Amsterdam is niet de enige gemeente die met dit probleem kampt, het speelt ook bij andere gemeentelijke organisaties. Omdat de woningmarkt onder druk staat en de roep om meer te bouwen steeds sterker wordt, is dit extra pijnlijk.

Projectontwikkelaars zijn gefrustreerd over het uitstel

Projectontwikkelaars staan in sommige gevallen te trappelen om huizen te bouwen. Het gaat dan om bestaande panden die worden omgebouwd tot woningen maar ook over nieuwbouw. Maar omdat Amsterdam bezuinigt op bouwambtenaren moeten de nieuwbouwprojecten noodgedwongen worden doorgeschoven. De gemeente geeft aan niet anders te kunnen. Er moet structureel worden bezuinigd, en dat betekent dat ook in het budget voor de begeleiding van bouwprojecten moet worden gesnoeid. Amsterdam wil ondanks de bezuinigingen de ambitie om jaarlijks 7.500 nieuwe woningen te bouwen blijven handhaven.

Gemeente Amsterdam stelt nieuwbouw woningen uit vanwege personeelstekort

Tekort aan vakbekwaam personeel

Niet alleen bezuinigingen spelen de gemeenten parten. Bij de gemeente Eindhoven staan bijvoorbeeld 12 vacatures open met betrekking tot de bouwactiviteiten binnen de gemeente. Het is erg lastig om het juiste personeel te vinden. Als dat niet op korte termijn lukt dan zal ook binnen de gemeente Eindhoven moeten worden gesnoeid in het aantal projecten voor nieuwbouw of transitie. Onderzoeksbureau Beerenschot deed onderzoek naar de investeringen in bouw van gemeenten in Zuid-Holland. Hieruit blijkt dat in 2019 nog maar 7% van de begroting voor bouwen bestemd werd. In 2019 was dat nog 17%.

Kabinet investeert in flexpools

Ook bij de rijksoverheid is inmiddels doorgedrongen dat gemeenten met grote problemen kampen. Het Rijk wil daarom 30 miljoen euro investeren in zogenaamde ‘flexpools’ Hierin komen vakbekwame mensen die gemeenten kunnen ondersteunen bij de begeleiding van bouwprojecten. Zij hoeven deze mensen dan niet zelf in dienst te nemen. Ze kunnen op projectbasis worden ingehuurd. Op deze manier wordt geprobeerd om nieuwbouwprojecten in Amsterdam en andere gemeenten alsnog van de grond te krijgen.

Bron: Het Financieele Dagblad