Geld voor middeldure huurwoningen wordt niet geïnvesteerd

27 september 2017

Bron: Het Financieele Dagblad

Terwijl de huizenmarkt schreeuwt om middeldure huurwoningen (tussen € 700,- en € 900,-)  blijkt dat beleggers honderden miljoenen reserveren voor deze woningen, maar dat ze niet in staat zijn om daadwerkelijk te investeren. Het geld, veelal beschikbaar gesteld door Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars, ligt nu niet renderend op de plank of wordt in andere beleggingspotjes gestopt.

Een gebrek aan bouwlocaties en een goede samenwerking met gemeenten is de oorzaak van de investeringsproblematiek. Een mismatch in belangen, de gemeenten denken immers vanuit de volkshuisvesting en de beleggers vanuit het investeringspotentieel, blijkt grote invloed te hebben. Er wordt momenteel door gemeenten te weinig grond gereserveerd voor vrije sector huurwoningen. Gemeenten verkopen de grond liever aan projectontwikkelaars en blijken wantrouwig te zijn naar beleggers. Daarnaast blijkt dat er door beleggers weinig samengewerkt wordt met corporaties en gemeenten en dat er veelal geleund wordt op ontwikkelaars om aan projecten te komen.

Om toch te kunnen investeren wordt door beleggers meer risico genomen. Er wordt geïnvesteerd in projecten buiten de randstad of in andere type woningen zoals studentenwoningen, short-stay concepten of zorgappartementen. Daarnaast investeren beleggers vaker dan voorheen in grote projecten en in bestaande bouw.