Het geheim van het succes van familiebedrijven: informeel management

29 mei 2022

Uit onderzoek blijkt dat familiebedrijven het vaak heel goed doen. Hun belangrijkste troef: informeel management. Bij deze bedrijven geen officiële missie en visie, geen KPI’s en geen controlelijstjes. Dit zorgt voor een betere werksfeer omdat medewerkers minder onder druk staan om te presteren. Dat komt hun prestaties uiteindelijk juist ten goede. Beslissingen worden bij deze bedrijven vaak genomen op basis van ervaringen uit het verleden en intuïtie. Dat pakt verrassend vaak goed uit.

Het geheim van het succes van familiebedrijven informeel management

Kleinere stappen met grotere resultaten

Familiebedrijven gebruiken hun informeel management door kleine stappen te zetten en op die manier hun bedrijfsvoering, innovatie en productie te vergroten. In mei 2022 werd een onderzoek gepresenteerd, uitgevoerd door de Rabobank, het Erasmus Centre for Family Business (ECFB), adviesbedrijf BDO. Het onderzoek werd gehouden bij 300 niet-familiebedrijven en 500 bedrijven waar een familie de leiding heeft. De verschillen waren verrassend, aldus de onderzoekers. Pursey Heugens, één van de onderzoekers, geeft aan dat familiebedrijven werken met normen die niet uit te drukken zijn in cijfers, maar ze zijn wel degelijk effectief. Het gaat om zaken die je niet leert tijdens een managementopleiding, ‘vinkjes zetten’ is niet besteed aan de directie van een familiebedrijf.

Key Performance Indicatoren

Niet-familiebedrijven zijn dol op Lean-principes en KPI’s (Key Performance Indicatoren) terwijl familiebedrijven daar veel minder waarde aan hechten. Doordat deze bedrijven veel meer geld en ook veel meer tijd investeren in informeel management hebben ze dit soort instrumenten niet nodig om toch succesvol te zijn, aldus de onderzoekers. Productiviteit of de financiële prestaties hebben nauwelijks voordeel van formeel management. Datzelfde geldt voor innovatie. Deze conclusies uit het onderzoek moeten niet-familiebedrijven zeker aan het denken zetten. Een valkuil voor familiebedrijven is het aanstellen van een extern directeur. Ook de interesse voor overname door investeerders kan ervoor zorgen dat de unieke bedrijfscultuur verloren gaat.

Bron: Het Financieele Dagblad