Geen discussie over verhuurdersheffing bij behandeling woonbegroting

23 november 2021

Niet alleen de woningcorporaties, ook de oppositie in de Tweede Kamer wil afschaffing van de verhuurdersheffing. Deze heffing op sociale huurwoningen werd in 2013 ingevoerd en kost de corporaties jaarlijks bijna 2 miljoen euro. Tijdens de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag 2021 werd het onderwerp al aangekaart. Maar verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren wil een besluit hierover het liefst overlaten aan het volgende kabinet.

Onderdeel van formatieonderhandelingen

De regeringspartijen zijn van mening dat de afschaffing van de verhuurdersheffing onderdeel is van de onderhandelingen over een nieuw kabinet. VVD, D66, CDA en ChristenUnie kunnen hier afspraken over maken. Voor de woonbegroting voor 2022 valt er volgens de regeringspartijen niet meer over te praten. Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks is verbolgen over dit standpunt. De regeringscoalitie komt wel met andere voorstellen voor de woonbegroting, maar zodra het ‘v-woord’ wordt genoemd schiet men in een spagaat en wordt verwezen naar de formatie. Ook de Partij van de Arbeid wil afschaffing van de verhuurdersheffing. Als zowel GroenLinks als de PvdA tegen de begroting stemmen dan bestaat de kans dat de begroting niet door de Eerste Kamer komt.

Geen discussie over verhuurdersheffing bij behandeling woonbegroting

Verlaging van de heffing

Na Prinsjesdag dwong de Tweede Kamer wel een flinke verlaging van de verhuurdersheffing af met 500 mln. Maar verder wilde demissionair minister Ollongren niet gaan, ondanks dat ook regeringspartijen voorstander zijn van afschaffing. De woningcorporaties kunnen het vrijgekomen geld gebruiken voor nieuwbouw en het opknappen van achterstandswijken. Voor dat laatste werd extra geld gevraagd door de oppositie, maar minister Ollongren ziet hiervoor geen ruimte binnen de begroting.

Onzekerheid over woonbegroting

Het is de afgelopen eeuw niet voorgekomen dat een begroting niet door de Tweede en Eerste Kamer kwam. Dat risico loopt minister Ollongren nu wel met haar woonbegroting als PvdA en GroenLinks tegen stemmen. Dan moet zij kunnen rekenen op de steun van andere partijen. Begin december stemt de Eerste Kamer. Het is onzeker of er tegen die tijd een regeerakkoord ligt. Dit zou de situatie nog kunnen veranderen, afhankelijk van de inhoud van het akkoord.

Bron: Het Financieele Dagblad