Het gebruik van duurzame energie in Nederland is in 2021 opnieuw gestegen

4 juli 2022

In Nederland wordt steeds meer gebruik gemaakt van duurzame energie. In 2021 kwamen er meer zonnepanelen bij en de winning van windmolenparken op zee nam toe. Desondanks daalde het aandeel duurzame energie ten opzichte van 2020. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de totale energiebehoefte in Nederland harder is gestegen dan dat er duurzame energie kan worden geleverd.

Europese landen gebruiken steeds meer duurzame energiebronnen

EU-doelstelling

In 2020 gold een EU-doelstelling van 14% duurzame energie. Nederland haalde deze norm in dat jaar. In 2021 lukt het niet om de EU-richtlijn te halen. In 2020 profiteerde Nederland van meer groene biomassa waaruit energie werd opgewekt. Ook gold in dat jaar een eenmalige overdracht van hernieuwbare energie vanuit Denemarken. In 2021 gelden bovendien strengere regels voor biomassa die als hernieuwbare energie mag worden aangemerkt. Hierover is nog geen volledige duidelijkheid als het om Nederland gaat. Het aandeel biomassa komt voor 2021 uit tussen de 5,3 en 6,7%. Het aandeel windenergie in Nederland bedroeg in 2021 in totaal 3,4%, zonne-energie was goed voor 2,1% van het totale verbruik. De zonne-energie komt vooral van zonnepanelen op daken van huizen en gebouwen. Een kleiner deel wordt opgewekt door zonneparken.

Bron: Het Financieele Dagblad