Gebruik van bestaande daken voor het bestrijden van de woningnood in Gelderland

6 mei 2024

Gelderse gedeputeerde Dirk Vreugdenhil heeft ambitieuze plannen om de woningnood aan te pakken: optoppen van bestaande gebouwen moet een oplossing bieden voor het bouwen van 104.000 woningen tot 2030.

Optoppen als creatieve oplossingExtra etages op een appartementencomplex bouwen stuit vaak op verzet

Gedeputeerde Vreugdenhil benadrukt het belang van creatieve oplossingen en wil daarom de daken van bestaande gebouwen benutten om woningen te bouwen. Hij streeft ernaar om binnen vijf jaar 12.000 woningen te realiseren via optopprojecten, waarbij bouwen sneller, goedkoper en ruimte-efficiënter wordt.

Leerprojecten in Ede

Gelderland start met een aantal leerprojecten in Ede om het optoppen te bevorderen. Vreugdenhil is vastbesloten om snel resultaten te boeken en hoopt volgend jaar de vruchten te plukken van de inspanningen die dit jaar worden gestart.

Uitdagingen en voordelen

Hoewel het optoppen uitdagend kan zijn, gelooft Vreugdenhil sterk in deze aanpak als antwoord op de woningnood en de druk op de ruimte. Hij ziet naast ruimtelijke voordelen ook positieve effecten op de leefbaarheid van gebieden.

Discussiepunten

Vreugdenhil verwacht discussie, met name over parkeernormen, maar staat open voor het overstijgen van traditionele opvattingen om innovatieve oplossingen te omarmen.

Bron: cobouw.nl