Forse waardedaling van commercieel vastgoed in de Verenigde Staten

20 oktober 2020

Niet alleen in Europa, ook in de Verenigde Staten krijgt de economie harde klappen als gevolg van de coronacrisis. Zo blijkt uit onderzoek dat de waarde van commercieel vastgoed fors is gedaald. Vooral hotels hebben te maken met een waardedaling. Waardebepaling wordt niet alleen gedaan bij verkoop of verhuur, maar ook als een eigenaar niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Dan blijkt dat de waarde van het pand flink is gedaald.

Tot 25% waardedaling van vastgoed in de VS

Uit recente taxaties van de waarde van commercieel vastgoed in de VS blijkt dat de waarde soms wel met ruim een kwart is gedaald. Dit leidt uiteraard tot forse problemen bij de eigenaren, die flink moeten afwaarderen op hun vastgoed. Als de eigenaar het pand zelf gebruikt leidt dit nu al tot faillissementen en de hardste klappen moeten nog komen.

Forse waardedaling van commercieel vastgoed in de Verenigde Staten

Vooral hotels krijgen flinke klappen

Uit uitgevoerde herwaarderingen blijkt dat het bij waardevermindering in driekwart van de gevallen gaat om hotels, in 25% van de gevallen betreft het winkelpanden. Een Crown Plaza hotel in Houston verloor dit jaar maar liefst 46%van zijn boekwaarde, omdat het hotel vanwege de coronacrisis nauwelijks nog gasten heeft. Veel eigenaren die de waarde van hun commercieel vastgoed rap zien dalen, blijven al maanden in gebreke als het gaat om het aflossen van de hypotheek, omdat er simpelweg geen financiële middelen zijn om aan deze verplichtingen te voldoen.

Bron: Het Financieele Dagblad