Flitsbezorgers baren gemeenten zorgen, maar verbieden is geen oplossing

20 februari 2022

Steeds meer gemeenten willen maatregelen nemen tegen de vestiging van zogenaamde flitsbezorgers. Bedrijven als Gorillas, Flink en Getir willen zich in de stad vestigen om op die manier hun klanten zo goed en zo snel mogelijk te kunnen bedienen. Gemeenten als Amsterdam en Rotterdam treffen nu maatregelen om deze bedrijven te weren door bestemmingsplannen ‘on hold’ te zetten. Maar het is zeer de vraag of een dergelijke aanpak nodig is en of deze wel standhoudt voor de rechter.

Europese Dienstenrichtlijn

Gemeenten moeten zich namelijk houden aan de Europese Dienstenrichtlijn. Deze heeft als doel om het ondernemers juist makkelijker te maken om zich ergens te vestigen. Een algemeen verbod op flitsbezorgers is een te drastische maatregel, ook al zijn er klachten over overlast. Deze kunnen namelijk ook op een andere manier worden aangepakt. Op bedrijventerreinen zitten vaak ook andere bedrijven die overlast kunnen geven. Daarmee is een verbod op deze specifieke sector buitenproportioneel.

Flitsbezorgers baren gemeenten zorgen, maar verbieden is geen oplossing

Afspraken met uitbaters

De gemeente kan heel goed afspraken maken met de storemanagers over overlast. Boa’s kunnen zorgen voor handhaving van afspraken over het parkeren van bezorgfietsen en -scooters. Ook over de bevoorrading kunnen afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld door hier vaste tijdvakken voor af te spreken zodat de overlast voor omwonenden en andere bedrijven beperkt blijft. Ook ter voorkoming van overlast en gevaarlijke situaties die bezorgers in het verkeer veroorzaken kunnen afspraken worden gemaakt. De gemeente kan hierover in een verordening regels opstellen. Als deze vervolgens goed worden gehandhaafd door het gezag kan de situatie al flink verbeteren. Gezien de veranderingen in de maatschappij voor wat betreft het laten bezorgen van eten en andere zaken zullen er naar verwachting steeds meer van dit soort flitsbezorgers komen.

Bron: Het Financieele Dagblad