Flexwoningen: Voortgang, Verkoop en Toekomstige Plannen

19 september 2023

Een update over de voortgang van flexwoningen in Nederland, inclusief verkoopcijfers en toekomstige plannen.

Minister Hugo de Jonge heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de voortgang van flexwoningen in Nederland bespreekt. Hieruit blijkt dat er stappen worden gezet in de verkoop en plaatsing van deze tijdelijke woningen.

Voortgang Plaatsing Flexwoningen

Van de tweeduizend flexwoningen die de minister vorig jaar heeft besteld, zijn op dit moment slechts 84 woningen geplaatst. Er zijn echter positieve ontwikkelingen: 744 flexwoningen zijn verkocht en worden binnenkort geleverd, en er wordt nog onderhandeld over ongeveer negenhonderd woningen. Daarnaast zijn er nog 288 flexwoningen beschikbaar.

Toename in Verkoop en Plaatsing

Aanvankelijk verliep de verkoop van flexwoningen aan gemeenten, woningcorporaties en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moeizaam. Maar volgens de minister is er nu sprake van een “significante” toename in het aantal flexwoningen dat de komende tijd geplaatst zal worden. Deze ontwikkeling is een positief teken voor het verminderen van het woningtekort.

Toekomstige PlannenFlexwoningen moeten het nijpende woningtekort in Rotterdam verminderen

In 2024 moeten er in totaal 16.000 flexwoningen bijkomen. Voor dit jaar zijn er al 12.000 woningen met vergevorderde plannen. Dit markeert een aanzienlijke groei in het aantal plannen voor flexwoningen, aangezien er een jaar geleden slechts 3.400 woningen waren gepland op tijdelijke locaties. Het is echter vermeldenswaardig dat een deel van de plannen voor dit jaar naar 2024 wordt verschoven of geannuleerd.

Noodzaak van Geschikte Locaties

Om het tempo van woningbouw verder te versnellen, benadrukt minister De Jonge dat er nog meer gezocht moet worden naar geschikte locaties voor flexwoningen. Er zijn gesprekken gevoerd met NS Vastgoed over mogelijke locaties nabij treinstations, maar het is van belang op te merken dat NS Vastgoed reeds eigen bouwplannen heeft voor onbebouwde gebieden.

De voortgang van flexwoningen in Nederland laat zien dat er positieve ontwikkelingen zijn in de verkoop en plaatsing van deze tijdelijke woningen. Er is echter ook aandacht nodig voor het vinden van geschikte locaties om het tempo van woningbouw verder te verhogen.

Bron: CobouwO