Flexwoningen in opkomst: budget overvloedig, locaties vormen uitdaging

4 december 2023

De bouw van flexwoningen floreert met 5781 opgeleverde eenheden tot het derde kwartaal van 2023. Ondanks een overvloed aan financiële middelen ondervinden experts dat het vinden van geschikte locaties een grote hindernis blijft. In het vierde kwartaal worden naar schatting nog eens 4000 flexwoningen opgeleverd, wat aanzienlijk hoger is dan de 4191 in 2022.

Flexwoningen: diverse types en toepassingen

Flexwoningen moeten het nijpende woningtekort in Rotterdam verminderen

Flexwoningen zijn stapelbaar, verplaatsbaar, schakelbaar, splitsbaar, of aanpasbaar, met een tijdelijk karakter voor de woning, locatie, of bewoner. Ze variëren van studio’s tot kleine woonhuizen met twee verdiepingen en richten zich op snel beschikbare en betaalbare huisvesting. Twee hoofdtypen zijn verplaatsbare modulaire woningen en omgebouwde bestaande gebouwen zoals kantoren of zorgcomplexen.

Wet vaste huurcontracten en flexwonen

De Wet Vaste Huurcontracten zal de flexwoningen beperken, maar er blijven mogelijkheden zoals het beëindigen van huurcontracten bij het verlopen van de omgevingsvergunning. Tijdelijke woningen dienen vaak als opstap naar de reguliere woningmarkt, vooral voor doelgroepen zoals arbeidsmigranten.

Kwaliteit van flexwoningen

Hoewel flexwoningen voorheen geassocieerd werden met containers, zijn ze nu qua kwaliteit vergelijkbaar met permanente bouw. Ze kunnen tientallen jaren meegaan. Hoewel tijdelijke woningen minder strikte eisen hebben volgens het Bouwbesluit, stellen sommige woningcorporaties hogere duurzaamheidseisen.

Modulaire bouw: snelheid en duurzaamheid

Modulaire bouw, waarbij onderdelen in fabrieken worden gemaakt en op locatie samengevoegd, biedt snelheid en vermindert faalkosten en stikstofuitstoot. Dit kan een oplossing zijn voor het dreigende personeelstekort in de bouwsector.

Locatieproblemen voor flexwoningen

Het grootste probleem bij de realisatie van flexwoningen zijn de locaties. Gemeenten zijn terughoudend vanwege mogelijke overlast van doelgroepen zoals arbeidsmigranten. Flexwoningen worden vaak op pauzelocaties gebouwd, grond waarvan de bestemming onzeker is. Ook kunnen ze een oplossing bieden in mogelijke krimpgebieden.

Flexwoningen en spoedzoekers

Spoedzoekers zoals studenten, arbeidsmigranten, statushouders, gescheiden mensen en starters vormen een groeiende groep die snel behoefte heeft aan tijdelijke huisvesting. Ongeveer tien procent van de woningzoekenden heeft behoefte aan flexwoningen.

Uitdagingen voor exploitanten

Het exploiteren van flexwoningen, vaak door woningcorporaties, wordt bemoeilijkt doordat een exploitatieperiode van tien tot vijftien jaar vaak niet voldoende is. Gemeentelijke procedures en onzekerheden rondom verplaatsingen vormen risico’s. Een Financiële herplaatsingsgarantie van de Rijksoverheid dekt deze risico’s met bijna een miljard euro aan beschikbare budgetten.

Bron: cobouw.nl