Financieringstekort belemmert bouw middenhuurwoningen door corporaties

2 april 2024

Afspraken versus realiteit

Woningcorporaties blijven steken op 26.100 van de afgesproken 50.000 middenhuurwoningen, gemaakt met demissionair minister Hugo de Jonge. Dit financiële tekort wordt voor het eerst duidelijk.

Gebrek aan financiering

Corporaties kunnen slechts de helft van de beoogde middenhuurwoningen financieren vanwege ontoereikende financieringsregels. Beleggers vinden de bouw van deze huurwoningen vaak niet winstgevend, waardoor De Jonge naar corporaties kijkt.

Realisatieproblemen

De gemaakte afspraken blijken onrealistisch door inflatie, gestegen bouwkosten en duurdere leningen door stijgende rente. Hierdoor lijkt het doel van 50.000 middenhuurwoningen steeds verder uit zicht te raken.

Financiering voor sociale huurwoningen versus middenhuurwoningen

Corporaties kunnen sociale huurwoningen bouwen met financiering van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Echter, middenhuurwoningen vallen niet onder deze regeling, waardoor kapitaalverstrekkers strengere eisen stellen aan corporaties voor financiering.

Oplossingen en oproep aan formerende partijen

Aedes stelt voor financiering voor middenhuurwoningen ook onder het Waarborgfonds te laten vallen, gesteund door minister De Jonge. Dit vereist echter een besluit in Brussel. Aedes roept formerende partijen op om mee te denken, wat onder de huidige omstandigheden zelfs tot 67.400 middenhuurwoningen zou kunnen leiden. Andere EU-landen hebben ook behoefte aan uitbreiding van financieringsmogelijkheden.

Bron: nrc.nl