‘Vuil’ vastgoed risico voor belegger

11 oktober 2017

Bron: NRC

Risicomanagement is al lang een belangrijk aspect voor verzekeraars, pensioenfondsen en banken, maar het managen van klimaatrisico’s is nieuw. We hebben echter, als gevolg van klimaatverandering, steeds vaker te maken met fysieke schade vanwege extreme weersomstandigheden. Verzekeraars kunnen in de problemen raken indien zij deze risico’s niet goed weten te managen.

Vuil Vastgoed

Voor pensioenfondsen en banken ligt het risico niet direct in de klimaatverandering, maar in de politieke reactie hierop. Er wordt toegewerkt naar een schonere economie, waarbij bijvoorbeeld ‘vuil’ vastgoed een aandachtspunt is. Het is de vraag of de financiers van dit vastgoed, vooral banken, zijn voorbereid op de consequenties van de veranderende wetgeving. Ook voor pensioenfondsen brengt dit risico’s met zich mee, zij het op de langere termijn. Het is te verwachten dat beleggingen in fossiele energie en andere CO2-intensieve sectoren, de zogenoemde ‘vuile’ beleggingen, in waarde zullen kelderen als de doelen van het klimaatakkoord worden omgezet in maatregelen. Het is voor de financiële sector van belang om actief en geleidelijk in te spelen op komende maatregelen, zodat schokken kunnen worden voorkomen.