Financiële sector dwingt klanten tot vermindering CO2-uitstoot

23 juli 2019

De financiële sector werkt aan de vermindering van CO2-uitstoot van zijn beleggingen en leningen. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het recent gepresenteerde Klimaatakkoord. Verzekeraars, banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders maken voor 2022 een plan en komen met maatregelen om de uitstoot van CO2 door hun portefeuille voor 2030 te verlagen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de financiering van bedrijven die vervuilende werkzaamheden hebben.

In gesprek met de klant

Om te beginnen gaat de sector vanaf volgend jaar de hoogte van de CO2-uitstoot door de portefeuille rapporteren. In gesprekken met de klant wordt het onderwerp aan de orde gesteld, zodat er passende maatregelen worden genomen wat betreft het verminderen van de uitstoot. Projecten die bijdragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot worden gefinancierd als ze binnen de risico-rendementsdoelen passen. Het Klimaatakkoord wil de CO2-uitstoot voor 2030 met 49% verminderen ten opzichte van 1990. Met de ambitieuze plannen die er zijn, moet dat percentage zijn opgelopen naar 95% in 2050.

Rapporteren van de uitstoot

Volgens insiders is de financiële sector al lang bezig om het meten en rapporteren van de CO2-uitstoot door hun klanten voor te bereiden. Niettemin zal het een behoorlijke uitdaging worden. In de eerste plaats wordt er gekeken naar de activiteiten in de portefeuille die vanwege hun grote uitstoot prioriteit hebben. Daarbij kan gedacht worden aan takken als energie, transport en vastgoed. Maar ook financieringen in de minder vervuilende branches komen aan de beurt. Klanten zullen actief mee moeten denken om gericht naar oplossingen te zoeken.

Ingrijpende stap

De stap die nu gemaakt wordt, is best ingrijpend. Bestaande klanten van de financiële sector moeten meehelpen de CO-2 vermindering mogelijk te maken, daarbij aangespoord door hun bank of andere financiële instelling. Ondernemingen die niet kunnen of willen participeren, kunnen uiteindelijk geen financiering meer afsluiten en moeten dus wel aanpassingen doorvoeren. Banken zullen samen met bedrijven de mogelijkheden op papier moeten zetten om het bedrijf te transformeren. Het mes snijdt daarbij naar twee kanten, omdat banken zich hiermee verzekeren dat de verstrekte lening dankzij de transitie ook kan worden terugbetaald.

Duurzame doelen

Dit plan van aanpak is niet nieuw. In de vastgoedwereld is duurzaamheid al jarenlang een thema. Banken zijn al een tijd in gesprek met vastgoedeigenaren om panden duurzamer te maken alvorens een nieuwe financiering wordt verstrekt. Verder wordt het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen door ondernemingen beloond door bijvoorbeeld korting op de rente te geven. Blijft de onderneming in gebreke, dan wordt er een boeterente gerekend vanwege het dalende duurzaamheidsniveau. Door duurzaamheid te koppelen aan de financieringsmogelijkheden, is de financiële sector een belangrijke spil in de energietransitie.

Bron: Het Financieele Dagblad