Extra ruimte voor elektriciteitsnet in Zeeland

11 juni 2024

Onderzoek naar ruimte op elektriciteitsnet

Uit onderzoek van netbeheerders TenneT en Stedin blijkt dat technische ingrepen en de inzet van flexibel vermogen, zoals batterijen, meer ruimte kunnen creëren op het elektriciteitsnet voor grootverbruikers in Zeeland. In hun verklaring stellen de netbeheerders dat de meeste klanten op de wachtlijst alsnog kunnen worden aangesloten dankzij deze aanpassingen.

Huidige vraag en capaciteitVerduurzaming zorgt voor congestie op het stroomnet in Nederland

Momenteel vragen grootverbruikers in Zeeland 715 megawatt (MW) aan vermogen, wat gelijkstaat aan tien keer het elektriciteitsverbruik van Middelburg. Van deze vraag kan nu 425 MW worden aangesloten. Er zijn echter aanzienlijke regionale verschillen in de capaciteit. In Zeeuws-Vlaanderen kan bijvoorbeeld slechts 120 MW aan vermogen worden aangesloten, wat slechts één van de 29 klanten helpt.

Toekomstige uitbreidingen

De netbeheerders verwachten rond 2030 de capaciteit verder te kunnen uitbreiden. Dit zou een einde moeten maken aan de wachtlijsten voor grootverbruikers in Zeeland, hoewel er nog steeds regionale verschillen zullen zijn. In Zeeuws-Vlaanderen wordt verwacht dat pas tussen 2033 en 2035 volledig aan de vraag kan worden voldaan.

Bron: fd.nl