Ex-CEO van YoungCapital: ‘Je bent niet gewoon Ineke’

28 maart 2023

Ineke Kooistra was tien jaar lang CEO van uitzendbureau YoungCapital. In die tien jaar heeft ze geprobeerd het bedrijf op een goede manier te leiden. Maar ondanks dat ze zichzelf zag als ‘gewoon Ineke’ realiseert Kooistra zich maar al te goed dat medewerkers haar zo niet zien. Ze is de CEO en dat geeft een bepaalde status, al is het tegen wil en dank.

De deur open zetten is niet voldoende

Als een nieuwe leidinggevende met zijn functie start zegt hij of zij meestal tegen het personeel dat de deur van de directiekamer altijd open staat. Loop gerust binnen als je ergens mee zit of als je een goed idee hebt, wordt er gezegd tijdens de kennismaking. Maar dat gebeurt niet, zo constateert Kooistra. Als je een leidinggevende wilt zijn die open staat voor het personeel dan is daar meer voor nodig. Het gaat vooral om psychologische veiligheid die je als leider moet stimuleren. Medewerkers moeten hun ideeën, maar ook hun zorgen en fouten durven delen. Zonder het gevoel te hebben meteen te worden afgestraft. Dit staat los van een prettige werksfeer en bescherming tegen agressie, pesten en dominantie. Dat is meer het terrein van sociale veiligheid.

Ex-CEO van YoungCapital Je bent niet gewoon Ineke

De dominante rol van de leider

Ook deskundigen onderkennen dat het lastig is om als leider een gezond werkklimaat te creëren. Daar is in het verleden al vaak aandacht aan besteed in literatuur. Medewerkers zijn vaak terughoudend. Ze stellen geen vragen want ze willen de indruk wekken dat ze hun werk prima aan kunnen qua competenties. Ze komen niet met ideeën, want daar zit de CEO vast niet op te wachten. En problemen aankaarten is al helemaal not done, we willen niet zeuren. Ineke Kooistra heeft in haar jaren bij YoungCapital geprobeerd om die patronen te doorbreken. Dat lukte natuurlijk niet altijd en niet bij iedereen. Leiders moeten er op letten dat ze goed naar hun medewerkers luisteren. Doorvragen om tot de kern van het probleem te komen is daarbij minstens zo belangrijk. Ook al heb je als ervaren leidinggevende soms allang een beeld van de situatie. Het initiatief moet bij de medewerker liggen. Die moet het gevoel hebben dat hij ertoe doet en dat zijn mening wordt gerespecteerd.

Tips voor CEO’s

Timothy R. Clark, verbonden aan de Harvard University, schreef het boek ‘How a ceo can create psychological safety in the room’. Hierin geeft hij simpele tips die een leidinggevende kan toepassen om de band met de medewerkers te verbeteren en een veilige sfeer te creëren. Iets simpels als bij een vergadering niet aan het hoofd van de tafel gaan zitten bijvoorbeeld. Of de rol van voorzitter bij iemand anders neer te leggen. Maar ook het geven van specifieke complimenten aan een medewerker helpt. Daaruit blijkt immers dat de CEO inderdaad weet wat er speelt op de werkvloer. En uiteraard moet er een veilige sfeer zijn die niet meteen afstraft wat fout is gegaan. Samen zoeken naar een oplossing en verbeterpunten is the way to go, aldus Clark. Ineke Kooistra heeft na haar periode bij YoungCapital een periode van ‘in between jobs’ ingelast om te relativeren. Ze hoopt daarna met frisse moed en evenveel enthousiasme aan een nieuwe klus te beginnen.

Bron: Het Financieele Dagblad