Europese Rekenkamer waarschuwt: Circulaire economie stagneert in de EU

5 juli 2023

De Europese Rekenkamer (ERK) heeft vastgesteld dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt in de overgang naar een circulaire economie in de Europese Unie. Het streven om tegen 2030 twee keer zoveel materialen te recyclen als het afgelopen decennium blijkt een onhaalbare opgave te zijn. Volgens de ERK waren de tot nu toe genomen maatregelen ineffectief, waardoor de circulaire transitie in de EU vrijwel tot stilstand is gekomen. Dit artikel bespreekt de bevindingen van de Europese Rekenkamer en benadrukt het belang van hergebruik van grondstoffen en afvalminimalisatie voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van de EU.

Maatregelen blijken ineffectief

De Europese Rekenkamer wijst erop dat de maatregelen die tot nu toe zijn genomen om de circulaire economie te bevorderen allesbehalve doeltreffend waren. Dit heeft geleid tot een stagnatie van de circulaire transitie in de EU-landen. Ondanks de EU-plannen en een budget van meer dan 10 miljard euro voor groene innovatie tussen 2016 en 2020, bleek het effect minimaal. Het overgrote deel van het budget werd besteed aan afvalbeheer in plaats van het voorkomen van afval door middel van circulair ontwerp van producten en productieprocessen.

Een circulaire economie in 2050 lijkt minder onhaalbaar dan gedacht

Belang van hergebruik van grondstoffen en afvalminimalisatie

De Europese Rekenkamer benadrukt het cruciale belang van hergebruik van grondstoffen en minimalisatie van afval voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van de EU. Het recyclen van materialen en het terugbrengen van grondstoffen in de economie zijn essentiële stappen in de overgang naar een circulaire economie. Als deze aspecten niet worden aangepakt, zal de EU moeite hebben om haar doelen te bereiken en een duurzame toekomst te waarborgen.

Teleurstellende resultaten

Uit het onderzoek van de Europese Rekenkamer blijkt dat het gemiddelde percentage gerecycled materiaal en de circulariteit in de EU-lidstaten tussen 2015 en 2021 slechts met 0,4 procentpunt is gestegen. In zeven lidstaten is dit percentage zelfs afgenomen. Dit wijst op een gebrek aan vooruitgang en de noodzaak om dringend effectievere maatregelen te nemen om de circulaire economie te stimuleren.

Bron: NRC.nl