Eureka? Nee, innovatie is stap voor stap werken

11 maart 2024

In haar boek “Think Bigger. How to Innovate” betoogt Sheena Iyengar, hoogleraar aan Columbia University, dat innovatie niet draait om magische eureka-momenten, maar om het stapsgewijs oplossen van problemen. Ze reikt zes stappen aan om dit proces te bevorderen.

1. Kies je probleem

Begin met het formuleren van een ‘hoe’-vraag die je beantwoordt wilt zien. Deel deze vraag met anderen en evalueer je eigen enthousiasme voor het probleem.

2. Verdeel je probleem in stukjes

Maak het probleem behapbaar door het op te splitsen in deelproblemen. Zo kun je gerichter zoeken naar bestaande oplossingen voor elk deel.

3. Breng wensen in kaart

Bepaal wat nuttig is door de wensen van drie perspectieven te belichten: wat wil je zelf bereiken, wat wil je doelgroep, en wat willen derde partijen?

4. Zoek binnen en buiten je vakgebied

Laat je inspireren door ideeën uit diverse disciplines. Kijk naar oplossingen in andere sectoren die relevant kunnen zijn voor jouw probleem.

5. Maak nieuwe combinaties

Gebruik een ‘choice map’ om deelproblemen en mogelijke oplossingen te combineren en beoordeel deze vanuit de wensen die je in stap 3 hebt geformuleerd.

6. Gebruik het derde oog

Vraag feedback op je ideeën aan anderen. Laat ze kritisch kijken naar de werking, waarde en verbeterpunten van jouw concept.

Deze zes stappen zijn niet alleen bruikbaar op het werk. Iyengar, die blind werd, bewijst dat dromen realiseren mogelijk is, stap voor stap, ongeacht je beperkingen.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.

Bron: nrc.nl