EU: Verstedelijking van Nederland aan banden

31 januari 2023

Volgens onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is Nederland de afgelopen jaren hard verstedelijkt. Nederland is daarmee zelfs koploper in de EU. Deze verstedelijking van Nederland kan een probleem worden in de toekomst. De EU streeft ernaar dat dit proces rond 2050 een halt wordt toegeroepen.

64.000 ha bebouwing

Het PBL heeft berekend dat Nederland er 64.000 hectare aan bebouwd gebied bij kreeg in de periode tussen 2000 en 2018. Dat is gemiddeld 10 hectare per dag. Het gaat daarbij om diverse soorten bebouwing. Woningen, kantoren, maar ook de bijbehorende infrastructuur plus recreatiegebieden. Een huizenblok neemt circa 1 hectare ruimte in beslag. Er is ook meer ruimte nodig in verband met verduurzaming en aanpassingen voor klimaatverandering. Zonne- en windparken hebben immers ook ruimte nodig.

‘No net land take’

Al in 2011 introduceerde de Europese Unie het begrip ‘No net landtake’ om aan te geven dat de verstedelijking een halt moest worden toegeroepen. Nu wil de EU dit standpunt concretiseren met regels die vanaf 2050 van kracht moeten worden. Voor Nederland betekent dit dat de mogelijkheden om de bebouwing nog verder uit te breiden sterk worden beperkt. Het PBL wijst er op dat er een ware omslag van beleid moet plaatsvinden om aan deze nieuwe richtlijnen te voldoen. In hoeverre die bindend zijn per land is overigens nog niet bekend. Ook is nog niet geformuleerd wat precies onder verstedelijking valt.

EU Verstedelijking van Nederland aan banden

Veel groen in Nederland

Dat Nederland koploper is als het gaat om verstedelijking is overigens niet alleen maar slecht nieuws. Want bij de 64.000 hectare die tussen 2000 en 2018 werd bebouwd zit ook veel groen. Er werden stadsbossen, parken en recreatiegebieden aangelegd. Daarmee is Nederland koploper in de EU. Als de hectaren voor dit stedelijk groen niet worden meegeteld dan is dat uiteraard gunstig voor ons land, zo constateert het PBL.

Slechts 13% van Nederland is bebouwd

Het klinkt veel, die 10 hectare per dag die in 18 jaar tijd is bebouwd. Maar desondanks is anno 2023 slechts 13% van Nederland bebouwd. Het grootste deel van het land bestaat uit landbouwgrond. Daarnaast hebben we ongeveer een derde oppervlak dat bestaat uit water en natuur. De 900.000 woningen die het kabinet tot 2030 wil bouwen moeten grotendeels binnen bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd. Als we kijken naar absolute getallen, wat het PBL ook heeft gedaan, dan is Nederland qua verstedelijking niet de nummer één. Die ‘eer’ valt te beurt aan Spanje, gevolgd door Cyprus en Ierland. Nederland staat in dat rijtje op de zesde plaats.

Bron: NRC