Wat er misging bij de bouw van het AZ stadion

6 mei 2020

Onlangs werd het onderzoeksrapport over het instorten van het dak van het stadion van AZ gepresenteerd. Directeur Robert Eenhoorn spreekt nog altijd over ongelofelijke blijdschap dat niemand in het stadion was toen het gebeurde. Zeker nu blijkt dat de lasverbindingen in het dak te dun waren.

Vanaf het eerste moment

Opvallend is dat in het rapport geconcludeerd wordt dat het vanaf het eerste moment al mis was met het AZ stadion. Rond het moment van oplevering is een scheur ontstaan, valt erin te lezen. Er is sinds 2006 altijd een direct gevaar voor de supporters geweest. Die scheur is ook dertien jaar lang goed te zien geweest. Toch werd deze niet opgemerkt.

Problemen in 2006

De problemen rond het AZ stadion begonnen al in 2006. De bouw gebeurde haastig, waarbij wantrouwen en onnauwkeurigheden in de hand werden gewerkt. Zo werden delen van het stadion voltooid zonder dat daar toestemming voor was gegeven. Ook werden regelmatig fouten ontdekt in delen die al afgerond waren.

De constructie

Al in 2005, tijdens de bouw, valt het de bouwinspecteur op dat de vloer niet goed vast zit aan de staalconstructie. De tekenaar van de constructie verzekert echter direct dat deze in orde is. Al is de bouwinspecteur daar niet van overtuigd. Er spelen ook wat strubbelingen tussen de verschillende constructeurs. Er wordt gewerkt aan verbeteringen, maar ook die overtuigen de inspecteur niet.

Oncontroleerbaar staal

In dezelfde periode wordt ook duidelijk dat het staal van het AFAS stadion niet te controleren is. Er zijn geen codes te vinden die ter controle dienen van het materiaal. Dit maakt het ook gevaarlijk, als de kwaliteit minder goed is, kan de constructie bezwijken, is de conclusie. Hoewel het staal in orde blijkt, is het vertrouwen een stuk minder groot.

Druk van het dak

Omdat de club in de zomer al in het stadion wil spelen, ontstaat er druk om het af te ronden. Het AZ stadion krijgt dan ook al een dakconstructie, zonder dat deze goedgekeurd is. Ook al heeft de gemeente dit verboden. Er wordt dan ook een bouwstop afgekondigd, tot driemaal toe.

Slechte band tussen constructeurs

Door de problemen met het AZ stadion wordt de band tussen de constructeurs ook steeds slechter. Alles wordt voortdurend bekeken en bekritiseerd. De tijdsdruk en de wens om zoveel als mogelijk te besparen werken dit in de hand. Dit is vaak te zien bij bouwprojecten in Nederland, zo wordt gesteld.

Wat er misging bij de bouw van het AZ stadion

Afronding van de bouw

De bouw van het AZ stadion wordt uiteindelijk op tijd afgerond en alle tekeningen en documenten rond de constructie worden van toestemming en handtekening voorzien bij de gemeente. Het gevoel bestaat dat een veilig stadion is neergezet.

Zeer onveilige situatie

Die conclusie blijkt echter niet juist. Al in januari 2007, een half jaar na ingebruikname, ontstaat de enorme scheur die het dak sterk verzwakt. Dit is te wijten aan te dunne lassen. Uit onderzoek blijkt dat het detailontwerp niet op orde is. Goede lasverbindingen hadden het probleem voorkomen. Het was nu tot 67 procent minder sterk.

Slechte controle?

Er zijn meerdere van deze scheuren in het stadion ontdekt. Hoewel duidelijk zichtbaar, zijn ze nooit opgemerkt. Zo is dus ook ontdekt dat de vereiste controle van de constructie die jaarlijks moet plaatsvinden, nooit is gedaan. Ook al werden de documenten wel jaarlijks ondertekend.

Meer rapporten op komst

De onderzoeken naar het AZ stadion zijn nog niet klaar, Er zijn meer rapporten op komst. Ondertussen beginnen AZ en de gemeente Alkmaar naar elkaar te wijzen met betrekking tot de controle. Ook de inspecteur, opdrachtgever en constructeur wijzen inmiddels naar elkaar. Dat de constructeur inmiddels vaker in opspraak is gekomen, werkt niet positief mee.

Bron: nrc.next