Er komt een nieuw systeem voor vermogensaanwasbelasting

19 april 2022

Tot nu toe berekende de Nederlandse Staat belasting over vermogen met een hoog rentepercentage, maar daarbij werd lang niet al het vermogen van een belastingplichtige meegeteld. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de Staat jarenlang te veel belasting over vermogen op de bank had berekend. Belastingbetalers moeten hiervoor worden gecompenseerd. Deze uitspraak betekent een miljardenstrop voor de staatskas. Daarom wordt nu gekeken naar een nieuw systeem van vermogensaanwasbelasting. Daarbij wordt ook gekeken naar ‘papieren vermogen’. Hierdoor gaan vooral beleggers meer belasting betalen.

Start vanaf 2025

Als de plannen van het kabinet gaan zoals nu wordt voorzien wordt de nieuwe wet in 2023 door de Tweede en Eerste Kamer geloodst. Invoering staat gepland per 1 januari 2025. De belasting over vermogen wordt dan onder andere berekend over de waardevermeerdering van aandelen en vastgoed. Er liggen inmiddels meerdere arresten van de Hoge Raad die de regering dwingen het stelsel voor vermogensbelasting te herzien. Papieren winsten en verliezen worden daarin meegenomen als het aan staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) ligt. Nu betaalt een belegger alleen belasting over spaargeld, huurinkomsten uit vastgoed (minus de kosten) en dividend. In het nieuwe systeem komt daar dus een opslag bij voor waardestijging van een aandelenpakket of vastgoedbezit. De Belastingdienst gaat eerst een toetsing doen of de plannen van de staatssecretaris uitvoerbaar zijn.

Er komt een nieuw systeem voor vermogensaanwasbelasting

Niet verhuurd vastgoed

Een probleem waar vastgoedeigenaren nu al op wijzen is vastgoed dat niet verhuurd wordt. Als een belegger een pand heeft dat weliswaar op zijn naam staat als tweede of volgende woning en dus niet voor eigen gebruik, dan moet hierover belasting worden betaald. Maar als het pand gedurende een bepaalde periode niet wordt verhuurd dan zijn er geen inkomsten. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen. Van Rij heeft de Kamer er al op gewezen dat de inkomsten aan belastinggeld uit box 3 minder stabiel zullen worden. Nu int de Belastingdienst jaarlijks 4 tot 5 miljard belasting op vermogen. Als vanaf 2025 het nieuwe systeem ingaat kunnen er flinke uitschieters zijn, zowel naar boven als naar beneden.

Eigen woning blijft buiten schot

De eigen woning, die dus niet wordt verhuurd, blijft in het nieuwe systeem voor belasting over vermogen. Klaas Knot, directeur van De Nederlandsche Bank, had het kabinet geadviseerd om de eigen woning over te hevelen van box 1 naar box 3 en de aftrekbaarheid van hypotheekrente versneld af te schaffen. Op die manier wordt het verschil tussen huren en kopen verkleind. Het kabinet heeft deze aanbeveling vooralsnog niet overgenomen.

Bron: Het Financieele Dagblad