Eindhovense nieuwbouw krijgt waterbergingsplicht

25 februari 2020

De gemeente Eindhoven wil de stad snel groen en duurzaam maken. Daarom is nieuw beleid voor nieuwbouw gepresenteerd. De nieuwe projecten dienen een aantal kubieke meter te reserveren voor de waterbergingsplicht. Daarvoor is ook een rekentool gepresenteerd. Zo kunnen bouwers zelf de verplichte waterberging uitrekenen.

Richten op meer waterberging

Eindhoven richt zich op meer groen in de bebouwde omgeving. Op die manier zijn een aantal klimaatproblemen aan te pakken. Denk aan hittestress en droogte. Eindhoven richt zich op optimaal klimaatbestendig handelen. Daarvoor zijn zowel de openbare als de particuliere terreinen nodig voor waterberging. Zeker ook met het oog op meer extreem weer. Om die reden gaat elk plan voor nieuwbouw voortaan gepaard met een waterbergingsplicht.

De rol van groen

Ook vergroening is belangrijk. Zo zijn de ondergrondse kratten voor waterberging volgens de gemeente alleen nuttig bij piekbelasting. Dit is niet de oplossing voor het probleem. Eindhoven heeft daarom alle klimaatproblemen meegenomen in de plannen. Groen speelt een rol bij wateroverlast, maar ook bij droogte en hittestress. Zo is de omgeving te verkoelen. Ook is het grondwater aan te vullen en verdamping te bevorderen. Daarnaast trekt het vogels en insecten aan.

Eindhovense nieuwbouw krijgt waterbergingsplicht

Afhankelijk van de wijk

De rekentool die Eindhoven aanbiedt, maakt veel duidelijk. De bouwer kan aangeven wat, waar en wanneer gebouwd wordt. In de tool is in te vullen welke wijk gekozen is. Te zien is welke wijken veel groen en welke juist weinig groen hebben. Is het plan bestemd voor een groenarme wijk? Dan kan de bouwer extra beloning verwachten. Wie een groene oplossing voor de waterbergingsplicht kiest, zal minder water hoeven te bergen dan wie bovengronds gaat bergen.

Toename van groene daken

De uitkomst van de berekening moet worden uitgewerkt in de bouwaanvraag. Dit is nodig bij omgevingsvergunningsaanvragen van meer dan vijftig vierkante meter. Sinds dit nodig is, per 1 januari 2019, is het aantal groene daken flink toegenomen. Dit was voorheen 10 procent, maar nu meer dan 50 procent. Bovendien nemen niet alleen de groene daken toe. Er is meer inzicht in situaties verkregen. Bouwen op een laag punt met veel wateroverlast bijvoorbeeld. Nu duidelijk is dat dit een kwetsbaar punt is, wordt hier veel groener gewerkt.

Bron: Stadszaken.nl