EIB: Het Rijk moet ingrijpen om massaal banenverlies in de bouw te voorkomen

9 juni 2020

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) moeten er maatregelen worden genomen om groot banenverlies in de bouw te voorkomen. Als er niet wordt ingegrepen dan zullen er naar schatting de komende twee jaar zo’n 40.000 banen verdwijnen. Als het Rijk maatregelen treft kan dit banenverlies beperkt blijven tot zo’n 11.000. Wanneer de overheid nog dieper in de buidel tast met steunmaatregelen dan kan banenverlies zelfs nagenoeg worden voorkomen. Snelle actie is gewenst, want het EIB voorspelt dat de crisis in de bouw vanaf komend najaar zal toeslaan.

Simpele maatregelen kunnen al veel effect hebben

Volgens het EIB kan de overheid al met relatief eenvoudige maatregelen banenverlies in de bouw voorkomen. Denk aan het verhogen van de grens voor Nationale Hypotheekgarantie, het verstrekken van meer speciale startersleningen en het aanwijzen van extra bouwlocaties zal voorkomen dat zo’n 11.000 bouwvakkers hun baan verliezen. Met nog meer steun kunnen zelfs 28.000 banen worden gehouden. Het gaat dan niet alleen om bouwvakkers, maar ook om werkgelegenheid in ondersteunende sectoren.

EIB Het Rijk moet ingrijpen om massaal banenverlies in de bouw te voorkomen

Leren van vorige crises

Het EIB wijst er op dat het belangrijk is om lering te trekken van fouten die zijn gemaakt tijdens eerdere crises. Toen werd vooral gekeken naar structurele hervormingen en veel minder naar vraagondersteuning. Het wegvallen van de vraag zal slechts tijdelijk zijn en daar moet de overheid juist op inspelen. Er is immers nog steeds een groot woningtekort in Nederland dat hoe dan ook moet worden opgelost. De door het EIB voorgestelde maatregelen om groot banenverlies in de bouw te voorkomen kosten in totaal 1,7 mld euro. Maar als de maatregelen effect hebben verdienen ze zichzelf terug. Het wordt afwachten of de overheid de aanbevelingen van het EIB gaat overnemen.

Bron: Het Financieele Dagblad