‘Effectieve prikkels om barrières in industriële woningbouw te slechten’

9 oktober 2023

De groei van de industriële woningbouw is tot nu toe organisch verlopen, maar om versneld vooruitgang te boeken, moeten er snel obstakels worden overwonnen, stelt Pieter Huijbregts.

Het sein staat op rood voor de woningbouwDeel 1: knelpunten in industriële woningbouw

De Tweede Kamer maakt zich ondanks de groei zorgen en eist inzicht in de stand van zaken. In een reeks interviews schetsen sleutelfiguren uit de industriële woningbouw hun perspectief. Deel 1 behandelde de knelpunten, deel 2 mogelijke oplossingen.

Ambitieuze doelen en duidelijke prestatie-eisen

Het ministerie van BZK benadrukte in 2021 de behoefte aan nationale prestatie-eisen voor verschillende productmarktcombinaties om investeringen te stimuleren. Duidelijke eisen van gemeenten en het Rijk voor de langere termijn zijn cruciaal. Er zijn vragen over de kwaliteit, ruimtelijke variatie, en het aanbod dat hoofdzakelijk traditionele woningvormen omvat.

Visie op duurzame wijken en breder aanbod

Om hindernissen te overwinnen, moet er een duidelijk beeld komen van gewenste duurzame wijken. Het debat over de ruimtelijke inrichting van Nederland kan kwaliteitseisen bepalen, terwijl startups en prijsvragen innovatie stimuleren.

Conceptenboulevard en flexibele woningconcepten

De Woonstandaard, samen met Aedes, biedt een basis voor nationale prestatie-eisen en wordt regelmatig bijgesteld. Versnelling op de bouwplaats zit goed, maar verdere versnelling in de ontwikkelfase vereist beter conceptueel werken door de overheid, typegoedkeuring, en een maximum bouwprijs om efficiëntie te bevorderen.

Inzichtelijke prestaties en effectieve prikkels

Systematische verzameling van prestatiegegevens van industriële woningbouw is essentieel voor effectief beleid. Gerichte stimuleringsmaatregelen, zoals typegoedkeuring, kunnen de schakels in de keten beter op elkaar afstemmen. Het introduceren van een bonus malus-systeem en open woningbouwsystemen kunnen de groei verder bevorderen.

Bevordering van kennisontwikkeling en gemeenschappelijke taal

Er is behoefte aan een kenniscentrum voor hoogwaardige informatie over industrieel bouwen, inclusief onderzoek naar ontwerpvrijheid en circulaire concepten. Een gemeenschappelijke ‘taal’ en helderheid over conceptueel en industrieel bouwen zijn cruciaal, waarbij de bestaande Woonstandaard als basis kan dienen.

Bron: cobouw.nl