Veel eerder bouwen door parallelle planning

28 maart 2024

Versnelling van bouwprojecten door parallelle planning

Het proces van planontwikkeling voor bouwprojecten duurt vaak meer dan tien jaar, wat niet meer aansluit bij de dringende behoefte aan woningen. Een nieuwe aanpak, parallelle planning genaamd, kan dit proces verkorten tot slechts twee jaar.

Huidige situatie in het planprocesDe Jonge waarschuwt voor aanzienlijke terugval in woningbouw in 2024

Het traditionele planproces voor woningbouw omvat opeenvolgende stappen die vaak veel tijd in beslag nemen. Dit omvat onder andere het maken van afspraken over grondgebruik, ontwerp, bestemmingsplanwijziging, inspraakrondes en het selecteren van aannemers.

Aanpak van parallelle planning

Parallelle planning houdt in dat verschillende processen gelijktijdig worden gestart, met als doel om de totale duur van het planproces te verkorten. Dit vereist nauwere samenwerking tussen alle betrokken partijen, inclusief gemeenten, ontwikkelaars en aannemers.

Besparingen en voordelen

Door parallelle planning kunnen niet alleen aanzienlijke tijdswinsten worden behaald, maar ook aanzienlijke besparingen in kosten en inzet. Een geschatte besparing van 50% op gemeentelijke inzet en 30% bij ontwikkelaars en woningcorporaties wordt verwacht.

Implementatie en vooruitzichten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de aanbevelingen van parallelle planning overgenomen en vier pilotprojecten gestart om de haalbaarheid ervan te testen. Deze nieuwe aanpak bevordert nauwere samenwerking en begrip tussen partijen, wat kan leiden tot efficiëntere processen en snellere resultaten.

Belang van een nieuwe norm

Het succes van parallelle planning vereist een mentaliteitsverandering in de bouwsector. Het gaat om het stellen van een nieuwe norm waarbij de planning gericht is op het behalen van mijlpalen in plaats van administratie van vertragingen. Met de juiste bereidheid en samenwerking kan het proces van planontwikkeling worden verkort, waardoor de bouw van woningen sneller kan worden gerealiseerd.

Bron: cobouw.nl