Duitsland investeert €50 mrd om industrie te verduurzamen

14 juni 2023

Duitsland heeft plannen aangekondigd om ongeveer €50 mrd te reserveren voor de verduurzaming van zijn industrie. Dit initiatief, genaamd ‘contracten voor klimaatbescherming’, heeft tot doel de CO₂-uitstoot van bedrijven in sectoren zoals staal, cement, papier en chemicaliën te verminderen. Het steunpakket is een reactie op de hoge kosten waarmee de Duitse industrie te maken heeft op het gebied van arbeid, energie en grondstoffen, terwijl ze tegelijkertijd de nodige middelen nodig hebben om te verduurzamen.

Duitsland wil voorkomen dat bedrijven naar het buitenland vertrekken

Verschillende landen, met name de Verenigde Staten, bieden lucratieve subsidies aan om bedrijven aan te trekken. Duitsland wil voorkomen dat zijn industrie naar het buitenland verhuist en probeert dit te bereiken door middel van het steunpakket ‘contracten voor klimaatbescherming’. Het plan is gericht op het behouden van bedrijven die anders zouden vertrekken door hen te ondersteunen bij het verminderen van hun koolstofemissies.

Budgettaire beperkingen dwingen Duitsland tot zorgvuldige aanpak

Hoewel andere landen bedrijven proberen te lokken met aantrekkelijke subsidies, heeft Duitsland te maken met strenge budgettaire en staatsschuldregels. De Duitse economieminister Robert Habeck benadrukt dat het land zich in een langdurige recessie bevindt en economisch gezien een extreem moeilijke periode doormaakt. Daarom moet Duitsland zorgvuldig omgaan met zijn middelen en kan het geen onbeperkte subsidies bieden.

Duitsland streeft naar CO₂-neutraliteit in 2045 en pleit voor meer investeringen

Duitsland heeft zichzelf het doel gesteld om in 2045 CO₂-neutraal te zijn. Om dit te bereiken, is het cruciaal om innovatie en investeringen aan te wakkeren. Habeck merkt op dat zowel Europa als Duitsland te maken hebben met een afname van innovatie en investeringen, en daarom is het noodzakelijk om verdere investeringen in innovatie te stimuleren.

Veilingmechanisme en goedkeuring van de Europese Commissie

Het steunpakket zal worden toegekend via een veilingmechanisme. Bedrijven die minstens 10 kiloton CO₂ per jaar uitstoten, kunnen de komende twee maanden voorstellen indienen om in aanmerking te komen voor het benodigde bedrag. De subsidies zullen worden toegekend aan de laagste biedingen. De exacte hoogte van de toegekende bedragen moet nog worden vastgesteld.

De goedkeuring van het plan is afhankelijk van de Europese Commissie. Hoewel er al een basisovereenkomst is, zal Brussel controleren of het plan gericht is op operationele uitgaven en of het niet tot overfinanciering leidt wanneer het wordt gecombineerd met andere programma’s.

Bron: FD