Dubbelglasvonnis staat haaks op beleid van woonminister De Jonge

20 februari 2024

Recente jurisprudentie over de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van dubbelglas in huurwoningen heeft verhuurders verrast. De rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat huiseigenaren verantwoordelijk zijn voor deze verduurzamingsmaatregel, wat haaks lijkt te staan op het beleid van demissionair woonminister Hugo de Jonge.

Verwarring bij verhuurdersSociale huurwoning in Venray kost 18 jaar wachten

Vastgoed Belang, vertegenwoordiger van particuliere verhuurders, betoogt dat dit vonnis tegenstrijdig is met De Jonge’s opvatting dat enkel glas niet als een ernstig ‘woninggebrek’ moet worden beschouwd. De onverwachte uitspraak brengt vertraging in verduurzamingsplannen en bemoeilijkt de planning voor vastgoedeigenaren.

Juridische implicaties en verwachte beweging

Advocaten en belangenbehartigers voor huurders overwegen de implicaties van het vonnis. Hoewel het een verschuiving in jurisprudentie markeert, is het nog niet definitief. Het is de vraag of dit standhoudt in hoger beroep, maar het kan wel een precedent scheppen voor soortgelijke zaken in de toekomst.

Impact op verduurzaming en huurdersrechten

Stichting !Woon, die de huurster in de rechtszaak bijstond, noemt de uitspraak revolutionair en hoopt op politieke actie om enkel glas als gebrek te bestempelen. Dit kan het proces voor huurders vereenvoudigen en versnellen.

Verenigde steun voor het vonnis

Zowel de Woonbond als !Woon steunen het vonnis omdat het de verduurzaming van woningen kan versnellen. Met meer dan een miljoen huizen met enkel glas in Nederland, kan deze uitspraak een precedent scheppen, ook voor woningcorporaties. Het advies aan verhuurders is om samen met huurders duurzaamheidsplannen op te stellen, ondanks de mogelijke juridische druk.

Bron: fd.nl