Drijvende woonwijken: architect Koen Olthuis ziet kansen in Nederland

9 oktober 2023

Architect Koen Olthuis, bekend van zijn werk op de Malediven, ziet mogelijkheden voor drijvende steden in Nederland. Hij stelt voor havens en polders te benutten, wat de ruimteproblematiek kan verlichten. Olthuis wil af van het imago van exclusieve “watervillaatjes” en pleit voor toegankelijkheid van wonen op het water voor iedereen.

Visie op stedelijke ontwikkeling

Olthuis verlangt naar een integratie van woningen op het water in reguliere stedenbouw, vergelijkbaar met de acceptatie van hoogbouw om ruimte efficiënt te gebruiken. Zijn doel is om wonen op het water breder toegankelijk te maken, weg van de niche van luxe villa’s.

Polders als oplossing voor woningnoodDe strijd tegen het stijgende water met drijvende steden

Hij stelt voor duizenden Nederlandse polders te benutten om het water te omarmen in plaats van ze droog te houden. Dit zou een innovatieve aanpak zijn om de woningnood te bestrijden en de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken.

Drijvende stad op de Malediven

Olthuis betrekt zijn ervaring bij het bouwen van een drijvende stad op de Malediven, waar de overheid vijftienduizend woningen op het water plant. De architect benadrukt de technische haalbaarheid en wijst op de economische waarde van dit “miljardenproject”.

Betaalbaarheid en flexibiliteit

Er zijn zorgen geuit over de betaalbaarheid van deze drijvende woningen. Olthuis verdedigt het concept en suggereert dat ook burgers met een bescheidener inkomen een plek zouden kunnen vinden in deze steden. Hij benadrukt de flexibiliteit van de constructies, vergelijkbaar met de opkomende trend van flexwoningen in Nederland.

Oproep tot overheidssteun

Om deze visionaire aanpak te realiseren, pleit Olthuis voor overheidssteun, met name in de vorm van het aanwijzen van geschikte gebieden in havens en polders. Hij hoopt dat de overheid flexibele regelgeving implementeert, waardoor de industrie kan innoveren en waterwonen een volwaardig alternatief wordt.

Toenemende erkenning

Olthuis constateert een verschuiving in perceptie en gelooft dat waterwonen een serieus alternatief wordt. Pensioenbeheerders tonen interesse, en Olthuis hoopt dat zijn rol als ‘city-dokter’ stedenbouw kan verrijken.

Bron: cobouw.nl