Doorstroming op de woningmarkt voornamelijk te danken aan nieuwbouw

5 juli 2023

In 2021 hebben de oplevering van meer dan 50.000 nieuwbouwwoningen en de daarmee samenhangende verhuizingen voor een totaal van 120.000 verhuizingen gezorgd, wat meer is dan het aantal verhuizingen als gevolg van sterfte.

Toename van verhuizingen door nieuwbouw

Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek kwamen er dat jaar in totaal meer dan 250.000 woningen vrij voor nieuwe bewoners, inclusief de vrijgekomen woningen door sterfte en emigratie. Terwijl de meeste verhuizingen binnen dezelfde gemeente plaatsvinden, heeft met name Amsterdam een aantrekkingskracht op mensen uit andere delen van het land.

Er rust vaak een vloek op mega bouwprojecten

Veel verhuizingen binnen dezelfde gemeente

Jaarlijks veranderen meer dan 1,7 miljoen mensen van woning, wat neerkomt op bijna 10% van de Nederlandse bevolking. Ruim de helft van deze verhuizingen vindt plaats binnen dezelfde gemeente. Veruit de meeste verhuizingen vinden plaats in de leeftijdscategorie van 20 tot 30 jaar.

Effect van nieuwbouw op beschikbaarheid van woningen

De oplevering van 50.000 nieuwbouwwoningen in 2021 heeft, samen met het feit dat mensen steeds vaker samenwonen, geleid tot 56.000 vrijgekomen woningen. De nieuwe bewoners van deze woningen lieten op hun beurt echter maar 33.000 woningen achter, omdat bijvoorbeeld bij scheiding de woning niet leeg bleef staan.

Doorstroming naar andere gemeenten

De vrijgekomen woningen in Amsterdam in 2021 als gevolg van nieuwbouw, sterfte en emigratie werden voornamelijk ingenomen door mensen die al in de hoofdstad woonden. Er was echter ook sprake van doorstroming naar andere gemeenten, met name Rotterdam, Utrecht en Groningen.

Door de oplevering van nieuwbouwwoningen en de daaruit voortvloeiende verhuizingen wordt de doorstroming op de woningmarkt bevorderd. Dit draagt bij aan het beschikbaar stellen van woningen voor nieuwe bewoners en het creëren van meer mogelijkheden binnen verschillende gemeenten.

Bron: FD.nl