DNB pleit voor meer stimulans voor het verduurzamen van woningen

20 februari 2023

Huiseigenaren moeten verduurzamen. Maar dat gebeurt slechts mondjesmaat. Het is vaak geen kwestie van ‘het geld er niet voor hebben’. Veel vaker wordt de noodzaak niet gezien. De Nederlandsche Bank (DNB) pleit voor maatregelen om een duurzaam huis meer lonend te maken.

Verduurzaming blijft achter

Uit onderzoek dat DNB liet uitvoeren blijkt dat de Nederlanders bereid zijn om energie te besparen. Ze douchen minder lang en de verwarming gaat 1 of 2 graden lager. Volgens cijfers van het CBS werd in 2022 gemiddeld zo’n 25% minder energie verbruikt. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de winter zacht was. Los daarvan bedraagt de besparing nog altijd zo’n 15%. Maar het huis verduurzamen is een ander verhaal. Ruim 80% van de huishoudens verbruikte in 2022 minder energie. Uit onderzoek onder 2.000 huishoudens blijkt dat de bereidheid om de woning te verduurzamen toeneemt als daar een ‘financiële prikkel’ tegenover staat.

Geen structurele aanpak

Het zuinig doen met energie door huiseigenaren is natuurlijk toe te juichen, zo constateert DNB. Maar het is de vraag of de bereidheid om te verduurzamen zal stijgen nu de prijzen van gas en stroom weer gaan dalen. Sinds de prijs voor gas en stroom omhoog schoot heeft slechts 16% van de huishoudens besloten tot vergaande maatregelen zoals zonnepanelen, woningisolatie of een warmtepomp. Daarnaast nam 27% van de Nederlandse huishoudens minder ingrijpende maatregelen zoals het aanbrengen van radiatorfolie of tochtstrippen. Desondanks blijkt dat maar liefst 86% van de huiseigenaren voldoende financiële middelen heeft. Een deel kan extra lenen binnen de hypotheek. Een ander deel heeft voldoende spaargeld. Een woning verduurzamen tot label B, inclusief warmtepomp, kost gemiddeld zo’n 24.000 euro.

DNB pleit voor meer stimulans voor het verduurzamen van woningen

Terughoudendheid

Er is duidelijk sprake van terughoudendheid als het gaat om verduurzaming, zo constateert DNB. Dit heeft niet in eerste instantie te maken met de hogere rente, waardoor een verhoging van de hypotheek meer geld kost. Het heeft deels wel te maken met een gebrek aan personeel bij bedrijven. Wie wil verduurzamen komt onderaan de wachtlijst. Maar veel belangrijker is de vrees dat de huiseigenaar de investering niet gaat terugverdienen. Argumenten om niet in verduurzaming te investeren verschillen. Sommigen denken dat de prijzen voor gas en stroom wel weer zullen dalen. Een ander deel rekent op voortzetting van het prijsplafond zoals dat in 2023 geldt. Een ander argument is dat er mogelijk aansluiting komt op een warmtenet. Dan is de investering in een warmtepomp voor niets geweest.

Gestructureerde aanpak

DNB pleit voor een gestructureerde aanpak van verduurzaming. Mensen met voldoende eigen middelen kunnen worden geprikkeld door het beperken van de compensatie van hoge energieprijzen. Omdat sociale huurwoningen vaak een laag energielabel hebben, moeten deze huizen als eerste worden verduurzaamd. DNB pleit voor een ‘prijsplafond 2.0’. Daarbij moet worden gekeken naar de staat van de woning en het inkomen van de bewoner. Op die manier komt het geld terecht bij de mensen die dit het hardst nodig hebben.

Bron: Het Financieele Dagblad