Digitale planning vervangt hoofdaannemer

8 januari 2018

Het nieuwe kantoor van Olympus Nederland in Leiderdorp kwam op een bijzondere manier gereed, namelijk met een digitale planning in plaats van een hoofdaannemer. En dat met een mooi resultaat: het werd twee keer sneller dan normaal gebouwd.

Digitale planning

Digitale planning

Het begon in 2009, ontwikkelaar Bohemen wilde woningen laten realiseren via een hoofdaannemer, de bouw zou bijna 250 dagen duren. Stan Roestenberg denkt dat het sneller en beter moet kunnen. Hij besluit niet langer met een hoofdaannemer te werken, hij werkt de ontwerpen van de woningen zelf digitaal uit. Iedere toeleverancier kan op basis van het ontwerp zien wat hij moet doen. Het wordt zo gecoördineerd dat de toeleveranciers na elkaar hun werk doen. Bohemen doet zelf alleen de kwaliteitscontroles. Het lukt Roestenburg om de woningen in minder dan 100 dagen te bouwen, tegen lagere kosten en met een hogere kwaliteit.

Werken met BIM

Inmiddels heeft Roestenberg vervolgstappen gezet. Zo heeft hij een softwareprogramma, Keep Your Promise (KYP) ontwikkeld. KYP wordt inmiddels door de grote Nederlandse bouwers gebruikt voor planning en communicatie in de bouw. Vorig jaar was het hoofdkantoor van Olympus het eerste kantoorpand dat Bohemen realiseerde zonder hoofdaannemer. Het lukte om in 5,5 maand het kantoorgebouw te realiseren, waar je normaal 10 maanden over doet.

De digitale werkwijze BIM, Bouwwerk Informatie Model, vormt het centrale scharnierpunt voor bouwen met digitale planning. Met BIM kan het ontwerp in 3D worden uitgewerkt, alle betrokken partijen kunnen via de cloud toegang krijgen tot deze informatie. Alle betrokken partijen kunnen dus informatie zien, maar ook producten toevoegen en aanpassingen doen. Op deze manier kan tijdens het ontwerpproces al duidelijk zijn welke uitsparingen voor pijpen of leidingen moeten worden verzorgd, of hoe veel vierkante meter glas nodig is. Fouten in de uitvoering, maar ook in de communicatie kunnen zo voorkomen worden. Er kunnen zeker nog stappen gezet worden in het gebruik van BI. Nu worden tekeningen bijvoorbeeld nog vaak op de ‘oude’ manier gemaakt.

Ook onderhoud kan verbeterd worden

Als het in de toekomst zo is dat alles in 3D wordt ontworpen, kan het mogelijk worden om zelfs robots in te zetten op de bouwplaats. De volgende stap is om middels deze database van ontwerpen andere keuzes te gaan maken in de bouw, die ervoor zorgen dat de onderhoudskosten omlaag gaan. Hoewel activiteiten zoals het inbouwen van sensoren tijdens de bouw meer kosten met zich meebrengen, wordt het voor de klant al snel interessant wanneer het onderhoud goedkoper uitvalt.

Bouwtijd halveren met digitale planning

De bouwtijd halveren was bij het kantoorpand in Leiderdorp mogelijk om meerdere reden. Vertraging werd voor een deel voorkomen omdat je exact de aantallen voor onderdelen uit het ontwerp neemt, waarvoor van tevoren bepaald was dat het op de bouwplaats zou passen. Doordat de partijen in volgorde werkten, konden zij ongestoord hun eigen planning maken, waardoor zij hun werk in kortere tijd konden leveren. Normaal gesproken kan het zo zijn dat er wel tien of twaalf partijen tegelijkertijd op de bouwplaats lopen. De opgeknipte planning zorgt er tevens voor dat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn. De kwaliteitscontroles konden gemakkelijk met een iPad uitgevoerd worden. Er hoefde alleen maar gekeken te worden of de bouw volgens het ontwerp verliep. Deze werkwijze heeft ervoor gezorgd dat de professionele uitvoerder en de hoofdaannemer overbodig waren.

Bron: Het Financieele Dagblad