Niet alle deskundigen willen meer overheidsbemoeienis met de huizenmarkt

1 april 2021

Een regierol van de rijksoverheid voor de woningmarkt, veel deskundigen zijn het er over eens dat dit de enige manier is om de oververhitte huizenmarkt weer vlot te trekken. Maar niet iedereen deelt die mening. De woningmarkt in Nederland functioneert momenteel niet goed, zodat huizenprijzen de pan uit rijzen. In landen als Duitsland en Engeland is dat heel anders. Daar worden voor woningen geen woekerprijzen gerekend. Wat moet er in Nederland gebeuren om de huizenmarkt te laten afkoelen?

Verbetering van de ‘prijselasticiteit’

Als de prijzen stijgen moet er meer aanbod komen om ervoor te zorgen dat de prijsstijging een halt wordt toegeroepen. Dit wordt door economen prijselasticiteit genoemd. Als deze prijselasticiteit nul is dan blijven de prijzen stijgen. De vraag daalt, om de simpele reden dat mensen die op zoek zijn naar een huis hun zoektocht staken omdat ze zich realiseren dat ze simpelweg geen kans maken. Deze situatie is momenteel van toepassing op de Nederlandse huizenmarkt, aldus econoom Han de Jong. Het is volgens De Jong niet realistisch om investeerders de schuld te geven van de schaarste op de woningmarkt. Het is simpelweg het gevolg van hoe die markt is ingericht, is zijn standpunt.

Niet alle deskundigen willen meer overheidsbemoeienis met de huizenmarkt

De invloed van de overheid op de woningmarkt is al groot

De verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 stonden er vol mee: De overheid moet een regierol krijgen op de woningmarkt. Alleen zo kan het nijpende tekort aan betaalbare woningen worden aangepakt. Maar De Jong stelt dat de overheid al heel veel invloed heeft. De overheid heeft een stevige vinger in de pap als het gaat om het matigen van de huren. De overheid stelt strikte en beperkende regels als het gaat om ruimtelijke ordening. Huizenkopers die een hypotheek willen afsluiten krijgen te maken met strenge regels. Woningcorporaties zuchten onder de hoge verhuurdersheffing die ze aan de overheid moeten afdragen. De conclusie dat de rol van de overheid juist de oorzaak is van het tekort aan woningen is dus wel gerechtvaardigd.

De oplossing volgens Han de Jong

De regierol van de Rijksoverheid op de woningmarkt kan prima werken, mits deze op een juiste manier wordt benut. Han de Jong komt met een aantal in zijn ogen simpele maatregelen die de woningmarkt kunnen helpen. De Rijksoverheid moet bouwlocaties aanwijzen, waaronder ook locaties buiten de stadskernen. Daarnaast moet de inspraak worden beperkt, omdat deze zeer vertragend werkt. Woningcorporaties moeten zich niet alleen richten op sociale huurwoningen maar ook op huizen met een middenhuur. In ruil daarvoor wordt de verhuurdersheffing afgeschaft. Als blijkt dat verduurzamingseisen de prijs van een woning onverantwoord opdrijven dan moet hier subsidie tegenover staan. Alleen zo kan efficiënt worden gewerkt aan het oplossen van de krapte op de woningmarkt, aldus De Jong.

Bron: Het Financieele Dagblad