De keerzijde van klimaatlabels

13 februari 2024

De Nederlandse koopwoningmarkt is oververhit. Dit drijft de prijzen omhoog en maakt het voor starters steeds lastiger om een woning te bemachtigen. Tegelijkertijd worden de risico’s van klimaatverandering steeds duidelijker. Woningen in risicovolle gebieden, zoals laaggelegen gebieden of gebieden met een hoog risico op overstromingen, zullen in waarde dalen. Dit roept de vraag op of er niet meer aandacht besteed moet worden aan klimaatlabels bij de koop van een woning.

Klimaatlabels en koopwoningenMet een klimaatlabel weet de huizenkoper hoe groot de kans op overstroming is

Klimaatlabels geven aan hoe goed een woning is voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Woningen met een hoog energielabel zijn zuiniger en stoten minder CO2 uit. Woningen met een goed klimaatlabel zijn beter bestand tegen extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, overstromingen en extreme regenval.

Risico’s voor huizenbezitters

Huizenbezitters met een woning in een risicovol gebied lopen het risico dat hun woning in waarde daalt. Dit kan komen doordat de woning onbewoonbaar wordt door overstromingen of extreme regenval, of doordat de woning onverzekerbaar wordt. Dit kan grote financiële gevolgen hebben voor huizenbezitters, met name voor diegenen met een lage inkomens.

Oplossingen

Er zijn verschillende oplossingen om de risico’s van klimaatverandering voor huizenbezitters te beperken. Een oplossing is het invoeren van verplichte klimaatlabels voor woningen. Dit zou kopers meer inzicht geven in de risico’s van een woning en hen helpen om een weloverwogen beslissing te nemen.

Een andere oplossing is het aanpassen van de wet- en regelgeving, zodat huizenbezitters beter beschermd worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit kan bijvoorbeeld door een fonds te creëren dat huizenbezitters helpt bij het aanpassen van hun woning aan de gevolgen van klimaatverandering.

Conclusie

Klimaatverandering is een reëel gevaar dat grote gevolgen kan hebben voor de waarde van woningen. Het is belangrijk dat er meer aandacht besteed wordt aan klimaatlabels bij de koop van een woning. De overheid kan een belangrijke rol spelen door klimaatlabels te verplichten en de wet- en regelgeving aan te passen.

Auteur Hans-Hugo Smit is docent bij de opleiding Vastgoedmanagement.

Bron: cobouw.nl