Cultuurcomplex Amare in Den Haag wordt bijna 46 mln duurder dan begroot

17 november 2020

In 2014 werden de kosten voor de bouw van het Cultuurcomplex Amare in Den Haag begroot op ruim 177 miljoen euro. Inmiddels is die begroting al naar boven bijgesteld. Nu komt de Haagse Rekenmaker opnieuw met een aanpassing. Er wordt nu rekening gehouden met ruim 223 miljoen aan totale kosten. In Amare moeten als het pand klaar is onder andere het Koninklijk Conservatorium. Het Residentie Orkest en Nederlands Dans Theater een onderkomen krijgen.

Onvoldoende toezicht door de gemeente

Een belangrijke oorzaak voor de stijgende kosten is dat de gemeente niet voldoende controle heeft uitgeoefend voordat de aannemer uiteindelijk aan de slag ging. Nadat Cultuurcomplex Amare was ontworpen kregen de toekomstige gebruikers van het pand de vrijheid om eigen  aanpassingen door te voeren. Dit zorgde voor hogere kosten die niet vooraf met de gemeente werden besproken en dus ook niet werden getoetst. De gemeente betaalde deze hogere kosten, dit werd niet doorberekend aan de uiteindelijke gebruikers van het pand.

Cultuurcomplex Amare in Den Haag wordt bijna 46 mln duurder dan begroot

Onvoldoende toezicht op kosten na opening van Amare

Er is nog meer kritiek van de Rekenkamer. Er is volgens hen onvoldoende toezicht door de gemeente op de kosten nadat Cultuurcomplex Amare in 2021 zijn deuren opent voor de instellingen die er hun intrek gaan nemen. Volgens wethouder Mulder van Financiën bestrijdt het college van B&W sommige conclusies van de Rekenkamer. Er is volgens haar verschil van inzicht in de kosten en ook over de wijze waarop deze kosten destijds werden gepresenteerd aan de  gemeenteraad. Volgens de wethouder zijn kosten meegenomen die deels ook betrekking hadden op andere projecten. De bouw van het nieuwe pand aan het Spuiplein in Den Haag is inmiddels in volle gang en ligt op schema.

Bron: NRC Next