De coronacrisis zorgt voor een verdere kaalslag in winkelgebieden in Nederland

9 juni 2020

De crisis die is ontstaan als gevolg van de corona pandemie zal naar verwachting nog meer winkels de kop gaan kosten. Een verdere kaalslag in winkelgebieden is dan ook onvermijdelijk. Volgens deskundigen ontkomen gemeenten er niet aan om hun winkelgebied drastisch in te krimpen en aan gebouwen of bouwgrond een andere bestemming te geven. Cees-Jan Pen, lector Ondernemende Regio bij Fontys Hogescholen, heeft dan ook met verbijstering kennis genomen van een bouwproject in Zeist. Hier worden luxe appartementen gebouwd, maar de onderste verdieping is bestemd voor winkels. En dat terwijl nu al zo’n 13% van het winkelvastgoed in Zeist leeg staat.

Leegstand winkelpanden kan verdubbelen

De kaalslag in de winkelgebieden die nu in veel steden al zo pijnlijk zichtbaar is zal zeker nog toenemen. Sommige deskundigen voorspellen een verdubbeling. Pen wijst er op dat veel panden van eerder failliet gegane bedrijven nog steeds leeg staan. V&D, M&S Mode, Men at Work, en dat zijn ze nog lang niet allemaal. En de echte klap die de coronacrisis ongetwijfeld gaat geven moet dan nog komen. Het aantal faillissementen zal waarschijnlijk fors stijgen als de steunmaatregelen van de overheid vanaf oktober stoppen. Vooral modewinkels hebben het zwaar, en daar zijn er nu juist veel van in de winkelstraten. Dat gaat op zeker gevolgen hebben voor de binnensteden, ook voor steden als Haarlem en Eindhoven die het tot nu toe nog redelijk goed doen.

De coronacrisis zorgt voor een verdere kaalslag in winkelgebieden in Nederland

Het centrum moet compacter worden

Volgens Pen is er maar 1 oplossing denkbaar: De winkelcentra in steden moeten compacter worden. Alleen dan kan de kaalslag in winkelgebieden een halt toe worden geroepen. Nu zijn winkelgebieden vaak veel te uitgebreid waardoor er steeds meer leegstand komt. De winkels bij elkaar centeren lijkt de enige juiste keuze. De vrijgekomen panden kunnen dan worden omgebouwd tot woningen, waar nog steeds een nijpend tekort aan is. Nu waarschijnlijk ook de horeca klappen krijgt als  gevolg van de coronacrisis, kunnen zij de leegstand in de winkelgebieden ook niet meer opvangen. Een probleem bij het omvormen van panden naar woningen is dat gemeenten hiervoor onvoldoende armslag hebben. Pen voorziet daarom een groot probleem voor veel binnensteden.

Bron: Het Financieele Dagblad